21/03/2024

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên (đã trả nợ môn học) được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03/2024.

Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện ngày 2/03/2024 về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2024 đối với […]
19/03/2024

Thông báo Về việc: Thu học phí, học lại kỳ II năm học 2023-2024 Chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học cơ sở Đào tạo Hà Nội

Căn cứ quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/6/2018 về việc ban hành quy định […]
19/03/2024

Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2023-2024

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện; Căn cứ kết quả thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 của sinh […]
14/03/2024

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên khóa 2019 ngành kỹ thuật được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03/2024

Kính gửi: Các lớp sinh viên khóa 2019 khối ngành kỹ thuật Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện […]
13/03/2024

Thông báo V/v: Tư vấn định hướng và đăng ký chuyên ngành các lớp ngành Công nghệ đa phương tiện khóa 2022

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D22PT Căn cứ chương trình và tiến trình đào tạo hệ Đại học chính quy khóa 2022 ngành Công […]
01/03/2024

Thông báo V/v: Tư vấn chuyên ngành đào tạo khóa 2021 các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin chất lượng cao và khóa 2023 ngành Kế toán

Kính gửi: Sinh viên các lớp D21CN, E21CN, D21MR, D21QT, D23KT Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2024-2025 […]
28/02/2024

Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ II năm học 2023 – 2024

Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp lại, đổi […]
28/02/2024

Thông báo V/v: Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm theo lớp riêng – học kỳ 2, năm học 2023-2024 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy

– Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2023 – 2024; – Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện về […]
22/02/2024

Thông báo V/v: Danh sách sinh viên các khóa đã trả nợ môn học đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024

– Căn cứ Quy chế đào tạo hệ Đại học chính quy của Học viện. – Căn cứ Kết quả học tập của sinh viên […]
21/02/2024

Thông báo V/v: Danh sách sinh viên khóa 2019 khối ngành kỹ thuật đủ/chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024

– Căn cứ Quy chế đào tạo hệ Đại học chính quy của Học viện. – Căn cứ Kết quả học tập của sinh viên […]