07/03/2022

Thông báo: V/v: Tư vấn định hướng và đăng ký chuyên ngành ACCA các lớp D21KT

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D21KT   Căn cứ chương trình và Kế hoạch đào tạo của học kỳ 1 năm học 2022-2023, đối […]
04/03/2022

Thông báo V/v: Điều chỉnh thay thế thông báo số 17/TB-GV ngày 22/02/2022 về Kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh (phần Thực hành), Khóa 2021

Phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức đợt học tập Giáo dục quốc phòng, an ninh (GDQP-AN) phần thực hành cho […]
01/03/2022

Thông báo V/v Điều chỉnh thời gian học tập tập trung đối với khóa 2018 – học kỳ 2, năm học 2021-2022, Cơ sở đào tạo Hà Nội

– Căn cứ Thông báo số 83/TB-HV ngày 28/01/2022 về lộ trình tổ chức học tập tập trung – học kỳ 2 năm học 2021-2022 […]
27/02/2022

Thông báo V/v: Danh sách sinh viên khóa 2017 khối ngành kỹ thuật đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2022

– Căn cứ Quy chế đào tạo hệ Đại học, Cao đẳng chính quy của Học viện. – Căn cứ Kết quả học tập của […]
24/02/2022

Thông báo: V/v Điều chỉnh thời gian học tập tập trung đối với khóa 2019, 2020 – học kỳ 2, năm học 2021-2022, Cơ sở đào tạo Hà Nội

– Căn cứ Thông báo số 83/TB-HV ngày 28/01/2022 về lộ trình tổ chức học tập tập trung – học kỳ 2 năm học 2021-2022 […]
24/02/2022

Thông báo: V/v: Bổ sung lịch phụ đạo các môn học kỳ 2 cho sinh viên khóa 2021 không thể học trực tiếp tại Học viện

Kính gửi:    –   Các Khoa đào tạo 1/các Viện;                        – Phòng CT&CTSV;                        – Các lớp sinh viên ĐH chính quy khóa 2021.   […]
23/02/2022

Thông báo: DS sinh viên xét chuẩn đầu ra của khóa 2014, 2015, 2016,2017 (Đợt tháng 2/2022)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên xét chuẩn đầu ra của khóa 2014, 2015, 2016,2017 (Đợt tháng 2/2022) Cụ thể sinh viên […]
22/02/2022

Thông báo V/v: Kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh (phần Thực hành), Khóa 2021

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; – Căn cứ kế hoạch đào […]
21/02/2022

Thông báo thời gian đăng ký thực tập cơ sở cho sinh viên D19CNTT, ATTT (học kỳ 2 năm học 2021-2022)

Kính gửi: các sinh viên đăng ký học phần Thực tập cơ sở Khoa Công nghệ thông tin 1 thông báo thời gian đăng ký […]
14/02/2022

Thông báo: DS sinh viên xét chuyển đổi điểm của các khóa 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 và chuẩn đầu ra của khóa 2014, 2015, 2016,2017 (Đợt tháng 1/2022)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm của các khóa 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 và chuẩn đầu ra […]