20/03/2020

Thông báo V/v: Kế hoạch giảng dạy – học tập trực tuyến từ ngày 23/03/2020 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Căn cứ Kế hoạch triển khai giảng dạy – học tập và hỗ trợ học tập trực tuyến của Học viện. Học viện thông báo […]
20/03/2020

Thông báo: Hướng dẫn triển khai học tập trực tuyến trên phần mềm trans

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI HỌC TẬP TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM TRANS Thông tin chung: Học tập trực tuyến theo thời gian thực trên Internet, […]
18/03/2020

Thông báo V/v: Thực hiện đăng ký học ghép và điều chỉnh đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Kính gửi:           Các lớp Sinh viên Đại học chính quy   Phòng Giáo vụ thông báo về việc tiếp tục tổ chức thực hiện Đăng […]
12/03/2020

Thông báo V/v: Tiếp tục nghỉ học phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 từ ngày 16/03/2020

Căn cứ diễn biến mới phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra. Để đảm bảo an toàn sức […]
09/03/2020

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 02/2020 (lần 2)

Kính gửi:            –     Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2015 các ngành Kỹ thuật Sinh viên hệ chính quy các khóa 2015 trở về […]
06/03/2020

Thông báo V/v: Tổ chức giảng dạy, học tập Học kỳ II năm học 2019-2020 từ ngày 09/03/2020 (Cơ sở đào tạo Hà Nội)

Thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số: 432/BGDĐT-GDTC ngày 14/02/2020, số 509/BGDĐT-GDTrH ngày 22/02/2020 […]
02/03/2020

Thông báo: DSSV dự kiến xét tốt nghiệp Đợt 2 năm 2020 (tháng 02/2020)

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của Học viện; Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên dự kiến xét […]
26/02/2020

Thông báo: Kế hoạch thu nợ học phí và học lại từ học kỳ I năm học 2019-2020 các lớp Cao đẳng, Liên thông CĐ – ĐHCQ

Căn cứ thông báo số 679/TB-HV ngày 20/9/2019 của Giám đốc Học viện về việc thu học phí và học lại học kỳ I năm […]
24/02/2020

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên D15 các ngành kỹ thuật đợt tháng 02/2020 (lần 1)

Kính gửi:              Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2015 các ngành Kỹ thuật                     (các ngành KT ĐTVT, CNTT, ATTT, CN KT Đ-ĐT, CN […]
18/02/2020

Thông báo V/v: Điều chỉnh thời gian tiếp nhận làm lại thẻ sinh viên học kỳ 2 năm học 2019-2020

Kính gửi: Các lớp sinh viên ĐH, CĐ chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông – Căn cứ vào tình hình diễn biến phức […]