08/10/2020

Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2020 cho sinh viên hệ chính quy các khóa

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021 của Học viện; Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký xét […]
08/10/2020

Thông báo V/v Tổ chức đăng ký học ghép cùng khóa 2020 – học kỳ 1 năm học 2020-2021

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Học viện và kế hoạch tổ chức Học kỳ 1 năm học 2020-2021 của sinh […]
08/10/2020

Thông báo Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với các sinh viên hệ ĐH chính quy các khóa trước đăng ký làm lại thẻ HK I 2020-2021

Phòng Giáo vụ thông báo cấp, phát thẻ sinh viên cho các trường hợp sinh viên thuộc các lớp Đại học, Cao đẳng, Liên thông […]
06/10/2020

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2016 bổ sung (Đợt tháng 9/2020)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm và chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2016 bổ sung […]
05/10/2020

Thông báo V/v: Thực hiện khối kiến thức Tốt nghiệp các ngành khối kỹ thuật khóa 2016

Kính gửi:    –   Các lớp sinh viên ĐH chính quy các ngành khối Kỹ thuật khóa 2016                     –   Sinh viên khóa 2013, 2014, 2015 […]
01/10/2020

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016 ( Đợt T9/2020)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016 ( Đợt T9/2020) Cụ […]
01/10/2020

Thông báo: DSSV được xét chuyển đổi điểm khóa 2014,2015,2016,2017,2018,2019 đợt 1 học kỳ 1 2020-2021

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên được xét chuyển đổi điểm khóa 2014,2015,2016,2017,2018,2019 đợt 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021, cụ […]
01/10/2020

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D18 ngành Công nghệ đa phương tiện và D17 ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử

Kính gửi:  Cố vấn học tập và sinh viên các lớp D18CNĐPT, D17ĐT. Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm […]
29/09/2020

Thông báo triệu tập V/v: Tư vấn và định hướng về đăng ký chuyên ngành các lớp D18CNĐPT

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D18CNĐPT Căn cứ chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy khóa 2018 ngành Công nghệ đa phương […]
28/09/2020

Thông báo V/v: Tư vấn và định hướng về đăng ký chuyên ngành các lớp D17ĐT

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D17ĐT Căn cứ chương trình và tiến trình đào tạo hệ Đại học chính quy khóa 2017 ngành Công […]