17/05/2023

Thông báo V/v: Tập trung phổ biến kế hoạch đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2023-2024

Kính gửi:    – Các Khoa đào tạo 1/các Viện; Phòng CT&CTSV;                   – CVHT các lớp ĐHCQ khóa 2019 (ngành kỹ thuật), 2020, 2021, 2022; […]
17/05/2023

Thông báo: V/v Ban hành Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023 dành cho sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2022

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2022-2023 của sinh viên các lớp ĐHCQ khóa 2022. Phòng Giáo vụ thông báo […]
12/05/2023

Thông báo V/v: Tổ chức kỳ thi phụ môn Giáo dục thể chất 2 cho sinh viên khóa 2021

Kính gửi:    –   Các lớp sinh viên ĐH chính quy khóa 2021. Căn cứ tờ trình số 45 /TTr-GV-KT-CBl ngày 4/5/2023 về việc tổ chức […]
10/05/2023

Thông báo: Kế hoạch tổ chức thực tập tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp: đại học chính quy khóa 2019-2024 (ATTT, KT ĐTVT, CNTT, CNKT Đ-ĐT, CNĐPT)

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, 2023-2024 và kế hoạch công tác năm 2023 của Học viện. – Căn cứ chương trình […]
05/05/2023

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành D20CN, D20QT, D20MR, D20 KTĐT, D21DPT, D22ACCA

Căn cứ thông báo số 13/TB-GV ngày 21/03/2023 về việc tổ chức đăng ký chuyên ngành cho sinh viên khóa 2020 các ngành: Quản trị […]
27/04/2023

Thông báo: V/v Tổ chức học học kỳ phụ năm học 2022-2023

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 của Học viện, kế hoạch tổ chức Học kỳ phụ năm học 2022-2023 đã được Lãnh […]
25/04/2023

Thông báo: V/v Ban hành Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023 dành cho sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2019, 2020, 2021

Cập nhật 25/04/2023 1. Ban hành kế hoạch thi các lớp học phần thay thế tốt nghiệp của sinh viên khóa 2019 khối ngành kinh tế […]
25/04/2023

Thông báo: Ban hành kế hoạch thi các lớp học lại (lớp riêng) tổ chức trong học kỳ 2 năm học 2022-2023.

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2022-2023; Phòng Giáo vụ thông báo Ban hành kế hoạch thi các lớp học […]
25/04/2023

Thông báo: Lịch nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng và ngày Quốc tế lao động năm 2023

Căn cứ Thông báo số 408/TB-VP ngày 24/04/2023 của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo Lịch nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến […]
24/04/2023

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định Đợt 2 – Học kỳ 2, năm học 2022-2023 (đợt tháng 5/2023)

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015, Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015, Quyết định số 734/QĐ-HV ngày  05/10/2020, Quyết định số 980/QĐ-HV […]