26/11/2020

Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp sinh viên khóa 16,17,18,19

Ngày 11/1/2021: Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi điều chỉnh môn – Matlab và ứng dụng (thi trên phòng máy). –  Chuyên đề […]
19/11/2020

Thông báo: Danh sách sinh viên Đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 2 năm học 2019-2020 – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học chính quy – Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 và kế hoạch công tác […]
18/11/2020

Thông báo: Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh (Đợt 2) cho các lớp sinh viên: Đại học chính quy khóa 2020

Thực hiện chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo Tổ chức tập […]
12/11/2020

Thông báo: Kế hoạch thu nợ của sinh viên từ học kỳ I năm học 2020-2021 trở về trước các lớp đại học, cao đẳng và liên thông đại học

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ HV của Giám Đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/06/2018 về việc ban hành quy […]
12/11/2020

Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy khóa 2014, 2015, 2016 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 2 – Học kỳ 1, năm học 2020-2021

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015 và Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính […]
11/11/2020

Thông báo V/v: Công bố Thời khóa biểu, Danh sách học lớp riêng – học kỳ 1 năm học 2020-2021

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông      Căn cứ kế hoạch mở các lớp riêng […]
09/11/2020

Thông báo: DSSV Các khóa trả nợ môn học dự kiến xét tốt nghiệp tháng 10/2020

Phòng Giáo vụ thông báo Danh sách sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp tháng 10/2020. Bao gồm: 1. Sinh viên đăng ký xét tốt […]
03/11/2020

Thông báo: V/v Cập nhật điểm thi học kỳ phụ (hè) năm học 2019-2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Hệ thống Quản lý đào tạo đã cập nhật đầy đủ điểm của sinh viên các khóa, cụ thể: – […]
02/11/2020

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành D17DT và D18PT

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành của các sinh viên đại học chính quy khóa 2017 ngành điện-điện tử, khóa […]
28/10/2020

Thông báo: Triệu tập nghe phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh (Đợt 1) khóa 2020

Thực hiện chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo Tổ chức tập […]