22/08/2019

Thông báo: Tổ chức lớp đầu khóa học đối với các Tân sinh viên khóa 2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ kết quả tuyển sinh năm 2019 và kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, phòng Giáo vụ thông […]
22/08/2019

Thông báo: Về việc đăng ký tiếng Anh tăng cường, ôn thi Chuẩn đầu ra cho sinh viên Khóa 2014

Thực hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo Học viện giao cho Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I về việc tổ chức các […]
21/08/2019

Thông báo: Danh sách sinh viên được miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm tháng 8/2019 (Khóa 2017, 2018)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2017, 2018 được miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm tháng 8/2019, cụ thể sinh […]
19/08/2019

Thông báo Về việc: Đăng ký thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh – Đợt 2 năm 2019

                   Kính gửi:           Các lớp Sinh viên Đại học chính quy   Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 09/4/2015 của Giám đốc Học viện […]
15/08/2019

Thông báo: Kế hoạch tổ chức thi cấp chứng chỉ TOEIC quốc tế (đợt thi tháng 9/2019)

Căn cứ biên bản ghi nhớ giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam trong việc […]
13/08/2019

Thông báo: Điều chỉnh phòng học từ ngày 12/8/2019-8/9/2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ Lịch giảng dạy học kỳ 1 năm học 2019-2020; Căn cứ điều kiện thực tế các phòng học […]
10/08/2019

Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ 1, năm học 2019-2020

Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp lại, đổi […]
09/08/2019

Thông báo: V/v Điều chỉnh lịch giảng dạy học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020

Phòng Giáo vụ thông báo Căn cứ Công văn của Khoa Đa phương tiện V/v điều chỉnh giảng viên giảng dạy, căn cứ kế hoạch […]
07/08/2019

Thông báo : Thời khóa biểu học tập của khóa 2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Thời khóa biểu học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020của khóa 2019, cụ thể sinh viên download file kèm. […]
02/08/2019

Thông báo: Danh sách sinh viên được công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt xét tháng 7.2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2014, 2015 có quyết định công nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt xét tháng […]