Thông báo V/v: Điều chỉnh phòng học các lớp có kíp học ngày 21-22/03/2015 tại nhà A3

Thông báo: V/v Tổ chức kỳ thi lập trình theo chuẩn ACM/ICPC – năm 2015
17/03/2015
Thông báo: V/v xét điều kiện dự thi, làm Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2011–2015 ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán (Cơ sở đào tạo Hà Nộ
06/04/2015
Show all
THÔNG BÁO

V/v: Điều chỉnh phòng học các lớp có kíp học ngày 21-22/03/2015 tại nhà A3

Căn cứ Kế hoạch thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại cơ sở Hà Đông trong hai ngày 21-22/03/2015; Phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh phòng học các lớp có kíp học vào ngày 21-22/03/2015 tại nhà A3 như sau:

TT Mã môn học Tên môn học/ học phần Mã nhóm Tổ hợp Phòng học cũ Phòng học mới
1 TAB1 Tiếng anh bậc 1 46 03 Thứ 7 – Kíp 2 – Phòng 603/A3 Thứ 7 – Kíp 2 – Phòng 501/A2
2 TAB1 Tiếng anh bậc 1 47 03 Thứ 7 – Kíp 4 – Phòng 603/A3 Thứ 7 – Kíp 4 – Phòng 501/A2
3 TAB1 Tiếng anh bậc 1 50 03 Thứ 7 – Kíp 1 – Phòng 603/A3 Thứ 7 – Kíp 1 – Phòng 501/A2
4 TAB1 Tiếng anh bậc 1 54 03 Thứ 7 – Kíp 5 – Phòng 603/A3 Thứ 7 – Kíp 5 – Phòng 501/A2
5 BAS1224 Vật lý 1 và thí nghiệm 09 02 Chủ nhật – Kíp 1 – Phòng 311/A3 Chủ nhật – Kíp 1 – Phòng 501/A2

Trân trọng./.