08/11/2019

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tiếng anh tháng 11/2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2014 đạt chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 7 năm 2019. Danh sách sinh viên […]
08/11/2019

Thông báo: V/v Điều chỉnh thời gian thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 752/KH-KT&ĐBCLGD ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc tổ chức […]
08/11/2019

Thông báo kế hoạch tổ chức thi thi cấp chứng chỉ toeic quốc tế (đợt thi tháng 11/2019)

Căn cứ biên bản ghi nhớ giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam trong việc […]
07/11/2019

Thông báo V/v: Lịch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 (Cập nhật 7/11/2019)

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 7/11/2019: Cập nhật lịch thi các học phần thay thế tốt nghiệp khóa 2015 khối ngành kỹ thuật. —————————————————————————- […]
05/11/2019

Thông báo: V/v Xử lý các sinh viên khóa 2015 đăng ký sai khối kiến thức tốt nghiệp

Phòng giáo vụ thông báo: Danh sách các sinh viên hệ chính quy Đại học khóa 2015 các ngành kỹ thuật đăng ký thực hiện […]
04/11/2019

Thông báo: V/v Tổ chức các học phần lý thuyết – môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh tại cơ sở đào tạo Hà đông

– Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020; – Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện về […]
04/11/2019

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy khóa 2014,2015 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 2 – Học kỳ 1, năm học 2019-2020

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015 và Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính […]
28/10/2019

Thông báo: V/v Tổ chức các lớp học lại cho sinh viên các khóa Cao đẳng, khóa Đại học 2015 và các khóa Đại học trước còn nợ môn

– Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020; – Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện về […]
16/10/2019

Thông báo: V/v Phân lớp chuyên ngành khóa 2017 ngành Công nghệ Đa phương tiện

Phòng Giáo vụ thông báo: Kính gửi: Sinh viên các lớp D17 ngành Công nghệ Đa phương tiện. Căn cứ chương trình đào tạo và […]
16/10/2019

Thông báo: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2019 đối với sinh viên đại học hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 09/4/2015của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Ban hành “Quy định về […]