Thông báo kế hoạch nghỉ hè, thi lại học kỳ 2 năm học 2014-2015, lịch học đầu kỳ 1 năm học 2015-2016

Thông báo Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2014-2015
11/06/2015
Thông báo V/v: Lịch giảng, danh sách sinh viên học kỳ phụ năm học 2014-2015 (Học kỳ hè)
01/07/2015
Show all

THÔNG BÁO

Về kế hoạch nghỉ hè, thi lại học kỳ 2 năm học 2014-2015

và lịch học đầu học kỳ 1 năm học 2015-2016

 

Kính gửi:           – Các Khoa đào tạo 1, Viện CNTT&TT, Viện KTBĐ

                           – Các Phòng/Ban/Trung tâm chức năng

 –                                       – GVCN/CVHT, Ban cán sự và Sinh viên các lớp hệ chính quy tại Cơ sở Hà Đông

Thực hiện kế hoạch năm học 2014-2015 và 2015-2016 của Học viện, Học viện thông báo tới các lớp sinh viên hệ chính quy đang học tại Cơ sở Hà Đông về Kế hoạch nghỉ hè, thi lại học kỳ 2 năm học 2014-2015 và các thông tin hướng dẫn liên quan tới công tác GV-HSSV, lịch học đầu học kỳ 1 năm học 2015-2016 như sau:

 1. Thời gian nghỉ hè: các lớp sinh viên được nghỉ 06 tuần, kể từ ngày 29/06 đến hết 09/08/2015 (sinh viên tập trung trở lại và bắt đầu học kỳ 1 năm học 2015-2016 từ 10/08/2015).
 2. Lịch thi lại học kỳ 2(đối với các lớp khóa 2011) và các trường hợp được tham gia kỳ thi phụ của học kỳ 2 năm học 2014-2015: 02 tuần, từ 27/07 – 09/08/2015. Những sinh viên thuộc diện thi lại, vắng thi lần 1 phải chủ động theo dõi kết quả thi lần 1 và lịch thi lại công bố trên website của Trung tâm KT&ĐBCLGD và Phòng Giáo vụ để tham gia dự thi;
 3. Lịch học và thi học kỳ phụ (kỳ hè 2015): đối với những sinh viên đăng ký học kỳ hè, thời gian học từ 29/06 đến 02/08; thời gian thi từ 03/08 đến 09/08/2015 (theo Kế hoạch tổ chức kỳ học phụ năm học 2014-2015 tại thông báo số: 41/TB-GV, ngày 02/06/2015 của Phòng Giáo vụ – Học viện).
 4. Thời gian học học kỳ 1 năm học 2015-2016(đối với các lớp khóa 2012, 2013 và 2014): 16 tuần, từ 10/08 đến 06/12/2015, thi học kỳ từ 07/12/2015 đến 03/01/1016. Các lớp cao đẳng và đại học khóa 2012, 2013, 2014 sẽ thực hiện đăng ký học các học phần của kỳ 1 (2015-2016) từ 17/06 đến 01/08/2015 và điều chỉnh đăng ký từ 22/06 đến 06/08/2016 tùy theo từng khóa (theo Kế hoạch đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2015-2016 tại văn bản số: 242/KH-HV ngày 23/04/2015 của Học viện).
 5. Việc thu/nộp học phí học kỳ hè năm 2015, học kỳ 1 năm học 2015-2016và lệ phí thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2014-2015 theo các thông báo/lịch thu thu học phí của Phòng Kinh tế tài chính – Học viện gửi tới các lớp sinh viên.
 6. Sơ kết học kỳ 2 năm học 2014-2015và một số công tác HSSV đầu năm học 2015-2016: đề nghị BCS, GVCN các lớp triển khai theo hướng dẫn của phòng CT&CTSV tại văn bản số 60/CT&CTSV ngày 26/05/2015 của phòng CT&CTSV.
 7. Thực tập và thi tốt nghiệp của các lớp chính quy: các lớp cao đẳng khóa 2012; liên thông khóa 2013, đại học khóa 2011 thực hiện việc thực tập, ôn tập, thi, làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp theo các kế hoạch đã được thông báo của Học viện.
 8. Lịch thi tốt nghiệp đợt 2/2015 sẽ được thực hiện vào ngày 20-21/06/2015 theo kế hoạch Học viện đã công bố.
 9. Đối với việc cấp các giấy xác nhận sinh viên để làm thủ tục vay vốn, xác nhận sổ ưu đãi giáo dục, cấp/làm lại thẻ sinh viên,… yêu cầu BCS các lớp tập hợp theo lớp và nộp cho phòng CT&CTSV, phòng Giáo vụ theo các thông báo trước ngày 31/08/2015.
 10. Đối với các thủ tục xin miễn học/miễn thi học kỳ 1 năm học 2015-2016 yêu cầu sinh viên làm đơn và nộp hồ sơ xin miễn học/miễn thi cho phòng Giáo vụ trước ngày 31/08/2015.
 11. Đối với việc thu hồ sơ xét miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2014 – 2015 yêu cầu sinh viên thực hiện theo văn bản số 367/TB-HV ngày 04/06/2015 của Học viện.
 12. Đối với những sinh viên đăng ký học 2 CTĐT đồng thời; sinh viên các khóa đã ra trường nhưng còn nợ môn và vẫn còn thời gian đào tạophải chủ động tham khảo thông tin, liên hệ với phòng Giáo vụ và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký học trả nợ môn, thực tập cuối khóa và đăng ký xét điều kiện dự thi, xét tốt nghiệp theo đúng quy chế, quy định.
 13. Tổ chức họp giữa GVCN/CVHT và lớp sinh viên trước khi nghỉ hè: GVCN/CVHT các lớp sinh viên bố trí họp với các lớp trước khi nghỉ hè để phổ biến, quán triệt mọi sinh viên trong thời gian nghỉ hè phải đảm bảo kế hoạch học tập (nếu có), đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội. Việc tham gia các hoạt động mít tinh do các tổ chức chính trị – xã hội tổ chức (nếu có) phải báo cáo và được sự đồng ý của Học viện.

Học viện yêu cầu các Đơn vị có liên quan, GVCN/CVHT, Ban cán sự các lớp sinh viên phổ biến tới toàn thể sinh viên trong lớp biết và thực hiện./.