08/04/2019

Thông báo V/v: Đăng ký học phần làm KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Phòng Giáo vụ thông báo: Thực hiện thông báo của Hội đồng xét điều kiện làm Khóa luận, học các học phần thay thế Tốt […]
02/04/2019

Thông báo V/v: Đăng ký ôn thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa 2014, 2015 hệ Đại học Chính quy

Kính gửi: Sinh viên các lớp ĐHCQ khóa 2014, 2015 Căn cứ Kế hoạch tốt nghiệp khóa 2015 của Học viện và kế hoạch thi […]
01/04/2019

Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần thay thế Tốt nghiệp các ngành khối kinh tế khóa 2015

Kính gửi:    –   Các lớp sinh viên ĐH chính quy các ngành khối Kinh tế khóa 2015 –   Sinh viên khóa 2012, 2013, 2014 các […]
27/03/2019

Thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2015, 2016, 2017 xét đổi điểm tiếng anh tháng 03/2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2015, 2016, 2017 xét đổi điểm tiếng anh tháng 03/2019 (dự kiến), cụ thể sinh […]
26/03/2019

Thông báo: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt T3.2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2014 khối kỹ thuật đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2 tháng 3/2019. Danh […]
20/03/2019

Kế hoạch thi phụ học kỳ 1 năm học 2018-2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ Kế hoạch đào tạo; Căn cứ Kết quả thi học kỳ 1 năm học 2018-2019 TT Khảo thí […]
19/03/2019

Thông báo V/v: Thu học phí và học lại kỳ II năm học 2018-2019 các lớp Đại học, Cao đẳng, Liên thông Cao đẳng-Đại học chính quy Cơ sở Đào tạo Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-HV ngày 08/06/2018 của Giám đốc Học viện về việc ban hành mức thu học phí năm học 2018-2019; Căn […]
13/03/2019

Thông báo: Danh sách sinh viên D14 kỹ thuật tốt nghiệp lần 1 nợ học phí

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên D14 kỹ thuật được xét TN lần 1 nhưng nợ học phí và yêu cầu sinh […]
08/03/2019

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D16 ngành Công nghệ thông tin

Kính gửi:  Cố vấn học tập và sinh viên các lớp khóa D16 ngành CNTT   Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch […]
08/03/2019

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D16 ngành Quản trị kinh doanh

Kính gửi:  Cố vấn học tập và sinh viên các lớp khóa D16 ngành QTKD   Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch […]