19/08/2019

Thông báo Về việc: Đăng ký thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh – Đợt 2 năm 2019

                   Kính gửi:           Các lớp Sinh viên Đại học chính quy   Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 09/4/2015 của Giám đốc Học viện […]
15/08/2019

Thông báo: Kế hoạch tổ chức thi cấp chứng chỉ TOEIC quốc tế (đợt thi tháng 9/2019)

Căn cứ biên bản ghi nhớ giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam trong việc […]
13/08/2019

Thông báo: Điều chỉnh phòng học từ ngày 12/8/2019-8/9/2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ Lịch giảng dạy học kỳ 1 năm học 2019-2020; Căn cứ điều kiện thực tế các phòng học […]
10/08/2019

Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ 1, năm học 2019-2020

Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp lại, đổi […]
09/08/2019

Thông báo: V/v Điều chỉnh lịch giảng dạy học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020

Phòng Giáo vụ thông báo Căn cứ Công văn của Khoa Đa phương tiện V/v điều chỉnh giảng viên giảng dạy, căn cứ kế hoạch […]
07/08/2019

Thông báo : Thời khóa biểu học tập của khóa 2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Thời khóa biểu học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020của khóa 2019, cụ thể sinh viên download file kèm. […]
02/08/2019

Thông báo: Danh sách sinh viên được công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt xét tháng 7.2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2014, 2015 có quyết định công nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt xét tháng […]
02/08/2019

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên D15 khối ngành kinh tế dự kiến xét tốt nghiệp lần 1 (Đợt T8/2019)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2015 khối ngành kinh tế (D15IMR, D15PMR, D15KT, D15QTDN, D15TMDT) đủ kiều kiện xét tốt […]
01/08/2019

Thông báo: V/v Thu học lại học kỳ phụ năm học 2018-2019

Căn cứ quyết định số 448/QĐ-HV về việc ban hành mức thu học lại, thi lại và các mức thu đào tạo khác năm học […]
26/07/2019

Thông báo: Điều chỉnh lịch thi học kỳ phụ 2018-2019 (hè)

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ Kế hoạch thi học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2018-2019; theo đề nghị của khoa CNTT; phòng Giáo […]