09/04/2020

Thông báo: V/v Cập nhật điểm học kỳ 1 năm học 2019-2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Hệ thống Quản lý đào tạo đã cập nhật đầy đủ điểm của sinh viên các khóa học kỳ 1 […]
08/04/2020

Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần Tốt nghiệp các ngành khối kinh tế, truyền thông đa phương tiện khóa 2016

Kính gửi:   – Các lớp sinh viên ĐHCQ các ngành Marketing, QTKD, Kế toán, TTĐPT –   Sinh viên khóa 2013, 2014, 2015 các ngành Marketing, […]
23/03/2020

Thông báo: DSSV dự kiến được xét chuyển đổi điểm khóa 2016,2017,2018 đợt tháng 3/2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên dự kiến  được xét chuyển đổi điểm khóa 2016,2017,2018 đợt tháng 3/2020, cụ thể các sinh […]
22/03/2020

Thông báo: Cập nhật thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Hệ thống QLĐT đã cập nhật thời khóa biểu và ID phòng học các lớp học trực tuyến bắt đầu […]
21/03/2020

Thông báo V/v: Tài khoản đăng nhập phần mềm TranS để học trực tuyến

Kính gửi: Các lớp Sinh viên Đại học Chính quy Phòng Giáo vụ thông báo tài khoản đăng nhập phần mềm TranS để học trực […]
20/03/2020

Thông báo V/v: Kế hoạch giảng dạy – học tập trực tuyến từ ngày 23/03/2020 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Căn cứ Kế hoạch triển khai giảng dạy – học tập và hỗ trợ học tập trực tuyến của Học viện. Học viện thông báo […]
20/03/2020

Thông báo: Hướng dẫn triển khai học tập trực tuyến trên phần mềm trans

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI HỌC TẬP TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM TRANS Thông tin chung: Học tập trực tuyến theo thời gian thực trên Internet, […]
18/03/2020

Thông báo V/v: Thực hiện đăng ký học ghép và điều chỉnh đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Kính gửi:           Các lớp Sinh viên Đại học chính quy   Phòng Giáo vụ thông báo về việc tiếp tục tổ chức thực hiện Đăng […]
12/03/2020

Thông báo V/v: Tiếp tục nghỉ học phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 từ ngày 16/03/2020

Căn cứ diễn biến mới phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra. Để đảm bảo an toàn sức […]
09/03/2020

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 02/2020 (lần 2)

Kính gửi:            –     Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2015 các ngành Kỹ thuật Sinh viên hệ chính quy các khóa 2015 trở về […]