28/05/2010

Thông báo tổ chức thu học phí, thu tiền học lại, thi lại đợt cuối năm học 2009-2010

Phòng Kinh tế tài chính thông báo tổ chức thu học phí, thu tiền học lại, thi lại đợt cuối năm học 2009-2010 như sau: […]
17/05/2010

Thông báo thu nợ học phí kỳ 2: ’09-’10 (lần cuối)

Thông báo của phòng KTTC – Học viện, ngày 17/5/2010 – Hạn thu học phí và đối chiếu hoc phí đợt cuối từ ngày 18/5/2010 […]
29/04/2010

Thông báo thu hoc phí kỳ 2 năm học 09-10 (đợt 2)

Căn cứ các qui định hiện hành của Học viện về công tác đào tạo. Phòng Kinh tế tài chính thông báo việc đối chiếu […]
05/12/2009

Kế hoạch chấm thi học kỳ 1 năm học 2009-2010 các lớp hệ CQ (CSHĐ)

Trung tâm KT&ĐBCLGD thông báo kế hoạch chấm thi học kỳ 1 năm học 2009-2010 các lớp hệ chính quy  tại Cơ sở đào tạo […]
19/11/2009

Thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2009-2010 (đợt 2)

Thực hiện kế hoạch học kỳ 1 năm học 2009-2010, trong tháng 9/2009, Học viện đã tổ chức thu học phí học kỳ 1 năm […]
27/10/2009

Thông báo kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao chào mừng ngày 20-11 (2009)

Thông báo về kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa – Thể thao CBCNV-GV và HSSV nhân dịp 20-11-2009.  Gồm các nội dung: – […]
15/10/2009

Thông báo điểm thi cao học đợt 2 và điểm chuẩn

Căn cứ vào kết quả thi tuyển và phương án xét tuyển đã được Hội đồng tuyển sinh Sau đại Học năm 2009 thông qua, […]