01/03/2021

Thông báo V/v: Điều chỉnh thời lượng môn Mỹ thuật cơ bản và môn Thiết kế đồ họa từ học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 của ngành Công nghệ đa phương tiện khóa 2020

Kính gửi: Sinh viên các lớp ngành Công nghệ đa Phương tiện – khóa 2020 Phòng Giáo vụ thông báo tới sinh viên ngành Công […]
26/02/2021

Thông báo: Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ tiếng anh TOEIC quốc tế đợt tháng 4/2021

Học viện thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ tiếng anh TOEIC quốc tế đợt tháng 4/2021, cụ thể như sau: […]
26/02/2021

Thông báo: DSSV được xét chuyển đổi điểm, miễn học miễn thi khóa 2019, 2020 đợt 1 học kỳ 2 2020-2021 (đợt tháng 1/2021)

Phòng Giáo vụ thông báo: DSSV được xét chuyển đổi điểm, miễn học miễn thi khóa 2019, 2020 đợt 1 học kỳ 2 năm học […]
24/02/2021

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016 (Đợt tháng 2/2021)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm và chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016 […]
22/02/2021

Thông báo: V/v Thu học phí học liệu cho học phần tiếng anh Course 1 của khóa 2020

Căn cứ kế hoạch học tập của các lớp sinh viên đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2020-2021, Học viện thông báo […]
18/02/2021

Thông báo: V/v Đăng ký học ghép, điều chỉnh đăng ký học phần (đợt 2) và rà soát kết quả đăng ký học kỳ 2, năm học 2020-2021

Để ổn định việc tổ chức, phù hợp với kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2020- 2021 (bắt đàu học trực tuyến […]
18/02/2021

Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021 của Học viện; Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký xét […]
18/02/2021

Thông báo V/v: Tài khoản đăng nhập phần mềm TranS để học trực tuyến (bao gồm cả khoá 2020 đã được tạo mới)

Kính gửi: Các lớp Sinh viên Đại học Chính quy Phòng Giáo vụ thông báo tài khoản đăng nhập phần mềm TranS để học trực […]
17/02/2021

Thông báo V/v: Kế hoạch giảng dạy – học tập trực tuyến từ ngày 22/02/2021 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; Để đảm bảo thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Học viện, […]
30/01/2021

Thông báo V/v: Tổ chức giảng dạy – học tập trong tuần 05, từ ngày 01-05/02/2021

Kính gửi:      – Khoa: Cơ bản 1, CNTT 1, Đa phương tiện, QTKD 1                      – Phòng Giáo vụ                      – Trung tâm TN-TH […]