08/02/2022

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01/2022

Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện ngày 21/01/2022 về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 01/2022 đối với […]
08/02/2022

Thông báo: Về việc Đăng ký học liệu cho học phần tiếng Anh Course 1 của Khóa 2021 và Course 3 của khóa 2020

Căn cứ kế kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2021-2022 của các lớp đại học chính quy, Học viện Thông báo về […]
25/01/2022

Thông báo: DS sinh viên khóa 2020, 2021 (dự kiến) xét MHMT Tiếng anh – Đợt tháng 01/2022

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2020, 2021 (dự kiến) xét miễn học/miễn thi (MHMT) Tiếng anh đợt tháng 01/2022 Cụ […]
21/01/2022

Thông báo V/v: Học thay thế các học phần không còn trong chương trình đào tạo của sinh viên ngành Điện tử Viễn Thông

Kính gửi:     Các lớp sinh viên Đại học chính quy ngành Điện tử Viễn thông   Theo ý kiến của Khoa Viễn thông 1, phòng […]
14/01/2022

Thông báo V/v: Học thay thế các học phần tiếng Anh các khóa 2015 đến 2019 các lớp Đại học chính quy

Kính gửi:     Các lớp sinh viên Đại học chính quy khóa 2015 đến 2019 Căn cứ quyết định số 18/QĐ-HV về việc phê duyệt danh […]
14/01/2022

Thông báo V/v Cấp bằng tốt nghiệp hệ cho sinh viên Hệ Cao đẳng và Đại học chính quy đợt tháng 12/2021

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học đợt tháng 12/2021 của Học viện. Phòng […]
11/01/2022

Thông báo: V/v Bổ sung hồ sơ còn thiếu của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ chính quy Đại học khóa 2017 các ngành kỹ thuật (các lớp D17ĐTVT, CNPM, HTTT, ATTTM, ĐTMT, XLTH, ĐPT)

Thực hiện quy định trong công tác quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học […]
10/01/2022

Thông báo V/v: đăng ký học phần Tiếng Anh với các lớp Đại học chính quy khóa 2021 trong học kỳ 2 năm học 2021-2022

Kính gửi:      – Cố vấn học tập các lớp ĐHCQ khóa 2021                        – Các lớp Sinh viên khóa 2021   Căn cứ vào kết […]
06/01/2022

Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2020-2021

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học chính quy   – Căn cứ kế hoạch kinh phí cấp học bổng năm học […]
06/01/2022

Thông báo V/v: Điều chỉnh thời gian đăng ký lịch học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 đối với các lớp Đại học chính quy khóa 2021

Kính gửi:        Các lớp sinh viên Đại học chính quy khóa 2021 – cơ sở đào tạo Hà Nội   Thực hiện kế hoạch […]