25/11/2014

Thông báo: V/v Điều chỉnh phòng học

THÔNG BÁO V/v: Thay đổi  phòng học   Kính gửi:    Các lớp sinh viên khóa 2014           Căn cứ kế hoạch thi lần 1 học […]
19/11/2014

Thông báo V/v: Triệu tập Ban cán sự các lớp khóa 2011, 2012 và 2013

THÔNG BÁO Về việc: Triệu tập Ban cán sự các lớp khóa 2011, 2012 và 2013 để phổ biến và triển khai các kế hoạch, […]
18/11/2014

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo hệ liên thông CĐ-ĐH khóa 2013

THÔNG BÁO V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo                                     Kính gửi:  Sinh viên các lớp L13CN Căn cứ chương trình đào tạo và […]
11/11/2014

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp ngành ĐH CNTT khóa 2012 (D12CN)

THÔNG BÁO V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo                                     Kính gửi:  Sinh viên các lớp D12CN Căn cứ chương trình đào tạo và […]
04/11/2014

THÔNG BÁO V/v: Trả chứng chỉ Giáo dục quốc phòng đợt tháng 10/2014

THÔNG BÁO V/v: Trả chứng chỉ Giáo dục quốc phòng              Kính gửi:  Các lớp sinh viên ĐH, CĐ chính quy cơ sở đào tạo […]
30/10/2014

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo D11DT

THÔNG BÁO V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo                                     Kính gửi:  Sinh viên các lớp D11DT1,2,3 Căn cứ chương trình đào tạo và […]
27/10/2014

Thông báo: Thay đổi phòng học

THÔNG BÁO                                                  V/v: Thay đổi  phòng học    Căn cứ kế hoạch thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2014; thời gian ngày […]
06/10/2014

Thông báo: Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng- An ninh cho sinh viên đại học- cao đẳng hệ chính quy dài hạn khóa 2014

THÔNG BÁO Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng- An ninh cho sinh viên đại học- cao đẳng […]
01/10/2014

Thông báo: V/v Triệu tập đại diện các lớp sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy tham dự Lễ mít tinh Kỷ niệm 17 năm ngày truyền thống Học viện

THÔNG BÁO Triệu tập đại diện các lớp sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy tham dự Lễ mít tinh Kỷ niệm 17 […]
09/09/2014

THÔNG BÁO Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên năm học 2014-2015

THÔNG BÁO Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên năm học 2014-2015 Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên […]