06/10/2015

Thông báo: Kết luận của hội đồng họp xét, xử lý kết quả học tập năm học 2014-2015

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG HỌP XÉT, XỬ LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP Năm học 2014-2015 (Phiên họp ngày 30/9/2014 ) Thực hiện […]
01/10/2015

Thông báo: Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng- An ninh cho sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, Cao đẳng nghề khóa 2015

THÔNG BÁO Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng- An ninh cho sinh viên Đại học, Cao đẳng […]
01/10/2015

Thông báo: Thời khóa biểu Tiếng anh và danh sách lớp sinh viên đăng ký theo học lớp CLC khóa 2015

Phòng Giáo vụ thông báo: Thời khóa biểu lớp tiếng anh (A1.1; A1.2; A2.1) và danh sách lớp sinh viên đăng ký theo học lớp […]
23/09/2015

Thông báo V/v: Tổ chức học lại tiếng Anh bậc 1 cho sinh viên khóa 2014

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức tăng cường tiếng Anh bậc 1 cho sinh viên khóa 2014   Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ […]
11/09/2015

Thông báo: V/v cấp lại, đổi thẻ sinh viên năm học 2015-2016

THÔNG BÁO Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên năm học 2015-2016   Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh […]
11/09/2015

Thông báo: Danh sách lớp sinh viên, thời khóa biểu học tập khóa 2015

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách lớp sinh viên (tạm thời ) Khóa 2015 và thời khóa biểu học tập học kỳ 1 năm […]
09/09/2015

Thông báo V/v: Đăng ký học ghép (học lại, học cải thiện điểm) học kỳ I năm học 2015-2016 với khóa 2015

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 18/09/2015 Công bố kết quả xử lý đơn đề nghị học lại, học ghép cùng khóa 2015, cụ thể […]
03/09/2015

Tổ chức đón tiếp và làm thủ tục nhập học cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 tại Cơ sở Hà Đông

THÔNG TIN Tổ chức đón tiếp và làm thủ tục nhập học cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 tại […]
31/08/2015

Thông báo: Kết quả xử lý đơn đề nghị học lại, học ghép học kỳ 1 năm học 2015-2016

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ vào đơn đề nghị của sinh viên, căn cứ kế hoạch học tập và giảng dạy học kỳ […]
25/08/2015

Thông báo: V/v Cấp phát chứng chỉ Giáo dục quốc phòng khóa 2014

THÔNG BÁO Cấp phát chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Kính gửi:         Các sinh viên các lớp đại học, cao đẳng chính quy Khóa […]