Thông báo: V/v Mở hệ thống đăng ký môn học cho sinh viên khóa 2014 học kỳ 1 năm học 2015-2016

Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 07/2015
30/07/2015
THÔNG BÁO Về việc rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2011
30/07/2015
Show all

Phòng giáo vụ thông báo:

Ngày 30/07/2015

          1- Đối với khóa 2014 Học viện điều chỉnh quy định đạo tạo tiếng anh như sau: hủy bỏ điều kiện tiên quyết đối với các học phần Tiếng Anh bậc 1, bậc 2, bậc 3 và chuyển thành môn học trước sau theo thứ tự bậc năng lực từ thấp đến cao

          2- Các kết quả đăng ký môn học của các lớp cao đẳng (C14), các lớp đại học kế toán, quản trị, marketting (D14KT, D14QT, D14MR) trên hệ thống vào ngày 27 và 28/07/2015 giữ nguyên, các sinh viên tiếp tục truy cập vào hệ thống theo lịch được bổ sung dưới đây để hoàn thiện đăng ký.

          3- Đối với các sinh viên không đạt môn Tiếng anh bậc 1, Tiếng anh bậc 2,Học viện sẽ có kế hoạch đào tạo tăng cường, thi lại, lịch cụ thể sẽ được thông báo sau.

          4- Lịch đăng ký môn học online như sau:

TT Hệ/Ngành Thời gian tập huấn (dự kiến) Thời gian đăng ký Phiếu ĐKMH Thời gian đăng ký Online Nhận đơn và xử lý các trường hợp lỗi đăng ký Ghi chú

(Số lượng SV)

Khóa 2014
1 Cao đẳng – QTKD Sáng 16/5/2015 17/5 – 2/6/2015 27/7-01/8/2015 3/8-5/8/2015 54
2 Cao đẳng – Kế toán 52
3 Cao đẳng – ĐTTT 59
4 Cao đẳng – CNTT 130
5 Đại học – Marketing 28/7-01/8/2015 3/8-5/8/2015 134
6 Đại học – Kế toán 152
7 Đại học – QTKD 169
8 Đại học – ĐĐT 31/7-02/8/2015 3/8-5/8/2015 184
9 Đại học – Đa phương tiện 282
10 Đại học – ĐTTT 417
11 Đại học – An toàn thông tin 01/803/8/2015 4/8-6/8/2015 182
12 Đại học – CNTT 602

Trân trọng thông báo.