Thông báo: Điều chỉnh phòng học

Thông báo: Thời khóa biểu giảng dạy học tập, danh sách các lớp học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
26/02/2016
Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2015-2016
16/03/2016
Show all
THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi  phòng học

Kính gửi:       Phòng giáo vụ

                     Khoa SĐH

                      

   Căn cứ kế hoạch thi tốt nghiệp đối với sinh viên tại cơ sở Hà đông (đơt1 tháng 3) vào thứ 6,7,CN ngày 18,19,20 tháng 03 năm 2016 tại giảng đường nhà A3.

Để không ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của các lớp; phòng Hành chính – BV đề nghị quí phòng, khoa, thông báo cho Giáo viên & HSSV các lớp tại cơ sở Hà đông; thay đổi phòng học trong thời gian diễn ra kỳ thi, như sau:

Thời gian LỚP/ NHÓM Môn học Giáo viên Phòng học cũ Phòng học mới
K6 thứ 6, 05 Nhập môn công nghệ phần mềm Nguyễn Mạnh Hùng 201b-A3 301 A2
K1,2,4,5  thứ 7

 

04,03,05,06 Lập trình Web Ngô Quốc Dũng 201b-A3 301 A2
K2,3 Thứ 7

 

L14CNPM Các hệ thống phân tán Hà Hải Nam 202 A3 402A2
K 6 thứ 6

 

01 Nhập môn trí tuệ nhân tạo Ngô Xuân Bách 205 A3 701A2
K6 thứ 6

 

03 Thuế và kế toán thuế Lê Thị Ngọc Phương 308 A3 403 A2
K6 thứ 6,

chiều thứ 7

Bổ xung kiến thức 202 A3 702A2
K6 thứ 6,

chiều thứ 7

Bổ xung kiến thức 204 A3 703 A2
Thứ 7, CN

 

Bổ xung kiến thức 206 A3 701A2
K6 thứ 6, thứ 7, CN

 

Ôn thi cao học 306 A3 603A2
K6 thứ 6, thứ 7, CN

 

Ôn thi cao học 303 A3 601A2
K6 thứ 6, thứ 7, CN

 

Ôn thi cao học 309 A3 301 A2
 

         Trân trọng thông báo./.