Thông báo V/v: Tổ chức học tăng cường tiếng Anh bậc I, II cho sinh viên khóa 2014

Thông báo: Danh sách sinh viên chưa được công nhật tốt nghiệp đợt tháng 03/2016
16/03/2016
Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo từ học kỳ 1 năm học 2016-2017
28/03/2016
Show all
THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức học tăng cường tiếng Anh bậc I, II cho sinh viên khóa 2014

 

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ chính quy khóa 2014 cơ sở đào tạo Hà Nội

Căn cứ  Quy chế, Quy định đào tạo hiện hành; căn cứ hướng dẫn số 705/HD-HV ngày 14/9/2015 về việc: Tổ chức học tăng cường các học phần tiếng Anh cho sinh viên ĐH-CĐ khóa 2014; để đảm bảo chuẩn đầu ra đối với tiếng Anh của Học viện,  phòng Giáo vụ thông báo tổ chức học tăng cường tiếng Anh bậc I, II cho sinh viên khóa 2014 cụ thể như sau:

1.      Nguyên tắc:

–         Sinh viên không đạt tiếng Anh bậc I hoặc bậc II chỉ phải học lại những kỹ năng không đạt yêu cầu (dưới 30 điểm) của bậc đó;

–         Sinh viên được phép đăng ký học cải thiện một số kỹ năng để đảm bảo tổng điểm không nhỏ hơn 160 điểm (điều kiện đạt) của từng bậc;

–         Mỗi kỹ năng theo quy định tương đương 2 tín chỉ. Nếu sinh viên đăng ký học cả 4 kỹ năng của một bậc thì được tính tương đương 7 tín chỉ/01 bậc.

–         Quy định Mã các kỹ năng tiếng Anh bậc I: TAB1NO- Kỹ năng nói; TAB1NG- Kỹ năng nghe; TAB1DO- Kỹ năng đọc; TAB1VI- Kỹ năng viết.

–         Quy định Mã các kỹ năng tiếng Anh bậc II: TAB2NO- Kỹ năng nói; TAB2NG- Kỹ năng nghe; TAB2DO- Kỹ năng đọc; TAB2VI- Kỹ năng viết.

2.      Quy trình đăng ký: (2 bước)

Bước 1: Đăng ký nguyện vọng: Sinh viên phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống đăng ký onlinehttp://qldt.ptit.edu.vn  từ 8h ngày 22/03/2016 đến hết ngày 24/03/2016;

Bước 2: Đăng ký lịch học: Sau khi đăng ký nguyện vọng, Học viện sẽ công bố Lịch giảng dự kiến trên trang Web. Sinh viên phải nghiên cứu kỹ lịch giảng và phải đăng ký lịch học (TKB) trên hệ thống đăng ký online http://qldt.ptit.edu.vn  từ 12h ngày 28/03/2016 đến 17h ngày 30/03/2016.

3.      Thời gian học:

Bậc I: Từ 02/04/2016 đến 30/05/2016;

Bậc II: Từ 01/06/2016 đến 31/07/2016;Thời gian thi được công bố sau.

4.      Kinh phí: 320.000đ/01 tín chỉ (Ba trăm hai mươi nghìn)

Phòng Giáo vụ  sẽ phê duyệt và thông báo kết quả đăng ký cũng như thời gian nộp kinh phí học lại trên website  http://ptit.edu.vn/wps/portal/giaovu hoặc http://qldt.ptit.edu.vn, (Các trường hợp đăng ký không đúng đối tượng, nguyên tắc, quy trình trên đều không được công nhận)

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự của các lớp sinh viên phổ biến đến tất cả sinh viên của lớp và yêu cầu tất cả sinh viên thuộc các đối tượng trên phải nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này.

Tải về: Toàn văn thông báo