Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo từ học kỳ 1 năm học 2016-2017
28/03/2016
Thông báo: V/v Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2012 các ngành Kinh tế(Các lớp D12KT, QTDN, QTM)
01/04/2016
Show all

 

THÔNG BÁO

          Về việc tổ chức đăng ký danh sách cử tri  bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

 

Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13; Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 25/01/2016 của Ủy ban Bầu cử Quận Hà Đông; Kế hoạch tổ chức thực hiện và phân công nhiệm vụ lập và niêm yết danh  sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân nhân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Để có sơ sở lập danh sách sinh viên tham gia bầu cử tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện yêu cầu các lớp sinh viên đang học tập tại Học viện đăng ký danh sách tham gia bầu cử bằng hình thức onlinenhư sau:

* Truy cập đường link tại fanpage của Học viện: www.facebook.com/ptitpage hoặc svptit.vn và làm theo hướng dẫn.

* Thời gian đăng ký online:  Từ ngày 28/3/2016 đến hết ngày 02/4/2016

Lưu ý: Những sinh viên có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội đăng ký danh sách cử tri và bầu cử tại Phường/Xã nơi mình đăng ký hộ khẩu thường trú.

Học viện thông báo và yêu cầu các sinh viên đang học tập tại Học viện nghiêm túc thực hiện. Ban cán sự các lớp sinh viên có trách nhiệm thông báo, đôn đốc sinh viên lớp mình đăng ký đúng thời hạn trên.

Tải về: Toàn văn thông báo