Thông báo Về việc: Thu học phí kỳ I năm học 2020-2021 chương trình đào tạo đại trà trình độ Đại học, cao đẳng, liên thông Cơ sở Đào tạo Hà Nội

Thông báo: V/v Cập nhật điểm thi học kỳ 2 năm học 2019-2020, điểm thực tập khóa 2016 khối kỹ thuật
08/10/2020
Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2020; Đại học chính quy niên khóa 2016-2020 khối ngành Kinh tế, Truyền thông ĐPT và sinh viên các khóa trước tốt nghiệp đợt tháng 8/2020
12/10/2020

Căn cứ quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/06/2018 về việc ban hành quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ tại điều 12 khoản 6;

Căn cứ quyết định số 942/TCKT-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 22/11/2011 về việc ban hành quy định thu, nộp học phí và các khoản lệ phí từ Nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên của Học viện tại điều 6;

Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-HV ngày 05/10/2020 của Giám đốc Học viện về việc ban hành mức thu học phí các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học và sau đại học  năm học 2020-2021;

Căn cứ thông báo số 733/TB-HV ngày 06/10/2020 về việc thông báo mức thu d/v lớp chất lượng cao nội bộ năm học 2020-2021;

Căn cứ kế hoạch học tập kỳ I năm học 2020-2021 của các lớp Đại học, Cao đẳng, liên thông chính quy khóa 2016; 2017; 2018, 2019;

Học viện thông báo về việc thu học phí kỳ I năm học 2020-2021 như sau:

Mức thu học phí:

– Học phí áp dụng theo Quyết định số 739/QĐ-HV ngày 05/10/2020 của Giám đốc Học viện (có chi tiết kèm theo).

  1. Thời gian thu: Từ 08/10/2020 đến 05/11/2020.

Sau ngày 05/11/2020, những sinh viên chưa nộp học phí thì:

Không được công nhận kết quả thi học kỳ I năm học 2020-2021;

– Không được công nhận kết quả đăng ký học tập kỳ II năm học 2020-2021;

  1. 4. Các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc các trường hợp đặc biệt( sinh viên thuộc diện chính sách, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt…) phải làm đơn xin hoãn chậm nộp học phí( theo mẫu và kèm theo hồ sơ theo quy định) để Học viện xem xét.
  2. 5. Hình thức thu:

*Đối với khóa 2015 trở về trước (2012;2013;2014; 2015): thực hiện thu tiền qua ngân hàng theo cách 2.

*Đối với khóa 2016; khóa 2017; 2018,2019: thu học phí qua ngân hàng

Hướng dẫn nộp tiền:

Cách 1: Sinh viên đã mở thẻ/tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Chi nhánh Hà Nội: Sinh viên nộp tiền học phí vào tài khoản của sinh viên và ngân hàng sẽ trừ tiền học phí từ tài khoản của sinh viên sang tài khoản của Học viện.

Cách thức nộp tiền vào tài khoản sinh viên: Các hình thức nộp tiền vào tài khoản của sinh viên:

  • Nộp tiền tại quầy: Sinh viên/ người nhà sinh viên có thể đến bất kỳ chi nhánh nào trong Hệ thống để nộp tiền vào tài khoản của sinh viên mở tại Agribank chi nhánh Hà Nội.
  • Nộp tiền qua các kênh khác: ủy nhiệm chi, chuyển khoản, ATM, Mobile banking, E-mobile banking, và các kênh thanh toán khác của ngân hàng.

Lưu ý: Vào các kỳ thu học phí số dư trên tài khoản của sinh viên phải đảm bảo lớn hơn số học phí phải nộp (không bao gồm 50.000đ duy trì tài khoản).

Cách 2: Sinh viên chưa có thẻ/tài khoản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thông Chi nhánh Hà Nội:

Nộp qua tài khoản Ngân hàng:

Đơn vị thụ hưởng: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Số Tài khoản: 1500201092540 tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT-Chi nhánh TP Hà Nội

Nội dung ghi rõ: Mã sinh viên…tên sinh vên…lớp…số điện thoại…nội dung;

Ví dụ sinh viên cần ghi rõ: B14DCAT100; Nguyễn Văn Anh; Lớp D14CQAT02-B, số điện thoại: 0912345678, nộp học phí kỳ II năm 2019-2020;

(Lưu ý: Sinh viên nộp tiền học phí vào TK của Học viện tại ngân hàng cần cung cấp đủ nội dung  mã sinh viên, tên sinh viên,  nếu sinh viên không cung cấp thông tin trên, Học viện sẽ không cập nhật được số tiền sinh viên đã đóng)

Sinh viên có thể tra cứu học phí kỳ I năm học 2020-2021 phải nộp tại địa chỉ: http://qldt.ptit.edu.vn.

Học viện thông báo để sinh viên được biết và yêu cầu sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện. Mọi thắc mắc liên hệ Bộ phận Kế toán-Văn phòng giao dịch một cửa để được giải đáp (ĐT: 024.385.47796).

Tải về: Toàn văn thông báo thu hp kỳ 1 năm 20-21 + các phụ lục mức thu + Đơn xin hoãn chậm nộp học phí