Thông báo Về việc: Tổ chức các lớp học lại cho sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2016 và các Đại học chính quy các khóa trước còn nợ môn

Thông báo: V/v Bổ sung hồ sơ sinh viên chính quy Đại học khóa 2016 các ngành kỹ thuật
15/10/2020
THÔNG BÁO V/v Tra cứu thông tin chia lớp, mã sinh viên khoá 2020
17/10/2020

– Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021;

– Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện về việc mở các lớp học lại cho sinh viên các lớp Đại học khóa 2016 và các khóa Đại học trước còn nợ môn.

Để tạo điều kiện cho sinh viên có thể hoàn thành chương trình đào tạo và tốt nghiệp, phòng Giáo vụ thông báo tổ chức các lớp học lại đối với sinh viên: các lớp Đại học chính quy khóa 2016 và các khóa Đại học trước còn nợ môn. Cụ thể:

  1. Các môn học dự kiến mở lớp: Các môn học sinh Đại học chính quy khóa 2016 và các khóa Đại học khác trở về trước còn nợ (trừ Thực tập tốt nghiệp; các môn thay thế tốt nghiệp của các ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Viễn thông, Điện-Điện tử, CN Đa phương tiện).
  2. Nguyên tắc mở lớp: Các lớp môn học được mở trên nguyên tắc:
  • Có sinh viên đăng ký nguyện vọng (ưu tiên mở các lớp: có từ 5 SV trở lên đăng ký, các môn học không mở trong kỳ hè 2020, các môn không có trong kỳ 1 năm học 2020-2021).
  • Các lớp môn học các Khoa đào tạo 1 có bố trí được giảng viên giảng dạy.
  1. Kế hoạch thực hiện:
  • Đăng ký nguyện vọng: Từ 12h00 ngày 22/10 đến 24h00 ngày 25/10/2020, sinh viên đăng ký nguyện vọng online từ tài khoản cá nhân trên hệ thống http://qldt.ptit.edu.vn.

Lưu ý: Nguyện vọng đăng ký chính là các môn học sinh viên sẽ phải học nếu mở lớp. Sinh viên chỉ được điều chỉnh nguyện vọng Rút bớt môn học trong trường hợp lịch học bị trùng (sinh viên làm đơn xin điều chỉnh theo Mẫu gửi kèm, nộp tại Ô số 1-Văn phòng một cửa trong thời gian 2 ngày 16-17/11/2020).

  • Thời gian xây dựng kế hoạch, thông báo TKB các lớp mở: từ 27/10-13/11/2020.
  • Thời gian học: từ 16/11- 20/12/2020 (có thể học trong và ngoài giờ hành chính).
  • Thời gian nộp lệ phí học lại: Từ 16/11-01/12/2020.
  • Thời gian thi dự kiến: Từ 21/12 – 30/12/2020.

Phòng Giáo vụ thông báo tới Ban cán sự các lớp, các sinh viên có liên quan để biết và thực hiện.

Trân trọng!

Tải về: Toàn văn thông báo + Mẫu đơn