Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp khóa 2016 kỹ thuật

Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2020; Đại học chính quy niên khóa 2016-2020 khối ngành Kinh tế, Truyền thông ĐPT và sinh viên các khóa trước tốt nghiệp đợt tháng 8/2020
12/10/2020
Kế hoạch thi kỳ thi phụ Học kỳ 2 và Học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2019-2020
14/10/2020

Kính gửi:   Sinh viên các lớp các lớp: D16 khối ngành kỹ thuật

Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy ngành CNTT, ATTT, KT ĐTVT, CNKT Đ-DDT, CN ĐPT khóa 2016-2021 tính đến hết học kỳ 2 năm học 2019-2020 (kết quả chưa bao gồm điểm học kỳ hè); cùng các phương án đề xuất, kiến nghị, Tiểu ban xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp Cơ sở đào tạo Hà Nội đã thống nhất kết luận:

  1. Về điều kiện để được thực hiện các học phần tốt nghiệp:

Điều kiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp: Sinh viên đã hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp cuối khóa và không đang trong thời gian bị kỷ luật phải đình chỉ học tập được phép đăng ký thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp theo hình thức làm Đồ án tốt nghiệp hoặc Học các học phần chuyên môn thay thế. Trong đó:

– Làm Đồ án tốt nghiệp: Sinh viên nợ không quá 08 tín chỉ của những học phần không phải tiên quyết của Đồ án tốt nghiệp và có mức điểm TBC tích lũy như sau:

+ Ngành CNTT, ATTT, CNTT CLC, CN KTĐ-ĐT, KT ĐTVT: điểm TBC tích lũy ≥ 2,50

+ Ngành CN ĐPT:

* Chuyên ngành Thiết kế ứng dụng ĐPT: điểm TBC tích lũy ≥ 2,65

* Chuyên ngành Phát triển ứng dụng ĐPT: điểm TBC tích lũy ≥ 2,50

+ Riêng đối với sinh viên Lào mức điểm TBC tích lũy ≥ 2,00.

– Học các học phần chuyên môn thay thế: các trường hợp đủ điều kiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp nhưng không được giao làm Đồ án tốt nghiệp. Các môn học cụ thể theo thông báo của Học viện.

  1. Danh sách xét đủ điều kiện: Có danh sách kèm theo.

Trường hợp sinh viên đủ điều kiện làm ĐATN có nguyện vọng chuyển sang học các học phần thay thế tốt nghiệp phải làm đơn đề nghị gửi Học viện xem xét trong thời hạn 01 tuần sau khi có thông báo kết luận họp của Tiểu ban – nộp trước 16h30 ngày 16/10/2020 tại Văn phòng một cửa – Phòng Giáo vụ.

  1. Các trường hợp có sai sót về kết quả học tập, chưa được cập nhật đủ các điểm trong kỳ học hè… thuộc diện đủ điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp, sinh viên làm đơn đề nghị gửi VP Một cửa -P. Giáo vụ để xác minh, tổng hợp và trình Lãnh đạo Học viện xem xét phê duyệt trước ngày tháng 16/10/2020. Sinh viên kiểm tra kết quả học tập tại trang: http://qldt.ptit.edu.vn theo tài khoản cá nhân.
  2. Các sinh viên các hệ, lớp trên chưa đủ điều kiện thực hiện các học phần thay thế tốt nghiệp sẽ được xét cùng khóa sau khi đã tích lũy đủ số tín chỉ còn nợ.

Trân trọng!

 

Trân trọng ./.

Tải về: 

DSSV ĐỦ/CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHỐI KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP (14/10/2020)