Kế hoạch thi kỳ thi phụ Học kỳ 2 và Học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2019-2020

Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp khóa 2016 kỹ thuật
13/10/2020
Thông báo: V/v Bổ sung hồ sơ sinh viên chính quy Đại học khóa 2016 các ngành kỹ thuật
15/10/2020
Phòng Giáo vụ thông báo:
Kế hoạch thi kỳ thi phụ học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2019-2020. Cụ thể:
  • Thời gian thi: từ 21/10 đến 25/10/2020.
  • Đối tượng: sinh viên đã có đơn xin hoãn thi lần 1.
Đề nghị các sinh viên truy cập trang web Quản lý đào tạo để kiểm tra lịch thi của mình, các trường hợp hợp sinh viên đã làm đơn hoãn thi nhưng không có lịch thi cá nhân liên hệ Trung tâm khảo thí trước ngày 19/10/2020 để được giải quyết.
Trân trọng ./.