Thông báo: V/v Cập nhật điểm thi học kỳ 2 năm học 2019-2020, điểm thực tập khóa 2016 khối kỹ thuật

Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2020 cho sinh viên hệ chính quy các khóa
08/10/2020
Thông báo Về việc: Thu học phí kỳ I năm học 2020-2021 chương trình đào tạo đại trà trình độ Đại học, cao đẳng, liên thông Cơ sở Đào tạo Hà Nội
08/10/2020

Phòng Giáo vụ thông báo:

Hệ thống Quản lý đào tạo đã cập nhật đầy đủ điểm của sinh viên các khóa, cụ thể:

– Điểm học kỳ 2 năm học 2019-2020.

– Điểm thực tập khóa 2016 khối kỹ thuật.

* Điểm học kỳ phụ 2019-2020 (kỳ hè) đang trong quá trình rà soát, kiểm tra chưa phải là điểm chính thức.

Đề nghị các sinh viên đăng nhập vào hệ thống QLĐT kiểm tra điểm của mình.

Các trường hợp sai lệch thông tin về điểm 2 kỳ nói trên đề nghị sinh viên nộp đơn tại văn phòng giao dịch một cửa – Ô số một trước 15h00 ngày 16/10/2020 để  được xem xét giải quyết.

Trân trọng ./.