Thông báo: V/v Bổ sung hồ sơ sinh viên chính quy Đại học khóa 2016 các ngành kỹ thuật

Kế hoạch thi kỳ thi phụ Học kỳ 2 và Học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2019-2020
14/10/2020
Thông báo Về việc: Tổ chức các lớp học lại cho sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2016 và các Đại học chính quy các khóa trước còn nợ môn
15/10/2020
Phòng Giáo vụ thông báo:
Để chuẩn bị hồ sơ cho việc xét tốt nghiệp của khóa 2016 khối  ngành kỹ thuật theo kế hoạch đề nghị các sinh viên khóa 2016 khối ngành kỹ thuật bổ sung giấy tờ (Bản sao văn bằng tốt nghiệp THPT, Giấy khai sinh) còn thiếu (danh sách kèm theo) :  Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT, Giấy khai sinh theo quy định, nộp về phòng Giáo vụ (tại bộ phận một cửa) trước ngày 23/10/2020.

Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện. Các trường hợp không nộp đầy đủ giấy tờ hồ sơ còn thiếu sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

Trân trọng!

DSSV Thiếu hồ sơ