Thông báo: V/v Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 (thông báo số 1/2021)

Thông báo V/v Điều chỉnh đăng kí môn học Kế toán quản trị (FIA1332) nhóm 02 – Học kỳ 2, năm học 2020-2021
28/01/2021
Thông báo V/v: Tổ chức giảng dạy – học tập trong tuần 05, từ ngày 01-05/02/2021
30/01/2021

Thực hiện công văn số 37/VP-TKTH này 28/1/2021 của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc rà soát các trường hợp đi đến Quảng Ninh và Hải Dương;

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo:  Cụ thể xem file kèm

Tải về:

Toàn văn thông báo

Phụ luc