Thông báo: V/v Thu học phí học liệu cho học phần tiếng anh Course 1 của khóa 2020

Thông báo: V/v Đăng ký học ghép, điều chỉnh đăng ký học phần (đợt 2) và rà soát kết quả đăng ký học kỳ 2, năm học 2020-2021
18/02/2021
Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016 (Đợt tháng 2/2021)
24/02/2021

Căn cứ kế hoạch học tập của các lớp sinh viên đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2020-2021,

Học viện thông báo về việc thu học phí, kinh phí học liệu cho học phần tiếng anh Course 1 của khóa 2020 như sau:

Cụ thể sinh viên download file kèm.

Trân trọng ./.

Tải về:

Thong bao kinh phi hoc lieu TA Course 1

Bao gia ED&Sách Sinh viên_2020