Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa

Thông báo V/v: Tài khoản đăng nhập phần mềm TranS để học trực tuyến (bao gồm cả khoá 2020 đã được tạo mới)
18/02/2021
Thông báo: V/v Đăng ký học ghép, điều chỉnh đăng ký học phần (đợt 2) và rà soát kết quả đăng ký học kỳ 2, năm học 2020-2021
18/02/2021

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021 của Học viện;

Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2021 cho sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học chính quy như sau:

  1. Đối tượng:

Sinh viên các khóa Đại học chính quy: khóa 2016 (khối kinh tế), từ khóa 2015 trở về trước; các lớp Cao đẳng chính quy đã trả nợ môn và đủ điều kiện xét tốt nghiệp (kết quả tính đến hết học kỳ 1 năm học 2020-2021).

– Các trường hợp đã đăng ký hoãn xét tốt nghiệp các đợt trước nếu có nhu cầu xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2021.

– Trong đợt xét đợt tháng 3/2021, sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2016 khối kỹ thuật không phải làm đơn đăng ký xét tốt nghiệp. Sinh viên các lớp trên nếu đã đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng có nhu cầu hoãn xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2021 phải làm đơn đề nghị hoãn xét tốt nghiệp. Sinh viên làm đơn (theo mẫu kèm) và nộp tại Văn phòng một cửa (phòng Giáo vụ) trước 17h00 ngày 05/03/2021.

  1. Hình thức, thời gian đăng ký xét tốt nghiệp:

– Hình thức đăng ký: đăng ký online trên hệ thống http://qldt.ptit.edu.vn

– Thời gian đăng ký: từ 26/02-05/03/2021.

  1. Lưu ý:

– Các sinh viên còn nợ học phí, lệ phí học lại, học cải thiện… sẽ không được xét tốt nghiệp.

– Các sinh viên còn thiếu hồ sơ (phiếu thông tin tốt nghiệp, bản sao văn bằng THPT, bản sao Giấy khai sinh…) cần nộp hoàn thiện về phòng Giáo vụ trước khi đăng ký xét tốt ngiệp.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Tải về:

TB về việc đăng ký xét TN + Mẫu đơn xin hoãn xét TN