Thông báo: V/v Đăng ký học ghép, điều chỉnh đăng ký học phần (đợt 2) và rà soát kết quả đăng ký học kỳ 2, năm học 2020-2021

Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa
18/02/2021
Thông báo: V/v Thu học phí học liệu cho học phần tiếng anh Course 1 của khóa 2020
22/02/2021

Để ổn định việc tổ chức, phù hợp với kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2020- 2021 (bắt đàu học trực tuyến từ 22/02/2021), Phòng Giáo vụ thông báo và đề nghị Sinh viên thực hiện các việc sau:

  1. ĐĂNG KÝ HỌC GHÉP:

– Sinh viên từ khóa 2019 trở về trước (còn thời hạn đào tạo) tiếp tục thực hiện việc đăng ký học ghép bằng hình thức đăng ký online qua hệ thống qldt từ 12h ngày 22/02 đến 24h ngày 25/02/2021 theo như lịch đã thông báo.

  1. ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ:

– Sinh viên các khóa (kể cả khóa 2020) có nguyện vọng điều chỉnh (rút bớt) học phần đã đăng ký có thể thực hiện 1 trong 2 cách:

      – Nộp đơn trực tiếp tại văn phòng 1 cửa vào buổi sáng các ngày 22/02 đến 25/02/2021

      – Gửi mail (yêu cầu bắt buộc gửi từ địa chỉ mail của sinh viên do Học viện cấp) trước ngày 25/02/2021 tới địa chỉ: minhnh@ptit.edu.vn

– Các sinh viên có tên trong danh sách được miễn học tiếng Anh theo thông báo của Phòng giáo vụ, nếu đã đăng ký học phần tiếng Anh trong kỳ không cần làm Đơn xin hủy, Phòng giáo vụ sẽ chủ động hủy cho sinh viên (trước 05/03/2021).

III. RÀ SOÁT KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CÁC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2:

Sinh viên tất cả các Khóa/Hệ thực hiện rà soát kết quả đăng ký học của cá nhân trên hệ thống qldt đến thời điểm ngày 17/02/2021, có vấn đề thắc mắc hoặc cần giải đáp, sinh viên liên hệ Phòng giáo vụ để phối hợp giải quyết:

      – Trực tiếp tại Văn phòng 1 cửa vào buổi sáng các ngày từ 22/02 đến 25/02/2021

      – Liên hệ số điện thoại 0912072240 vào buổi chiều các ngày từ 22/02 đến 25/02/2021

Trân trọng./