Thông báo: V/v Tổ chức quay trở lại học tập tập trung tại Học viện từ ngày 15/03/2021 – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo V/v: Điều chỉnh thời lượng môn Mỹ thuật cơ bản và môn Thiết kế đồ họa từ học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 của ngành Công nghệ đa phương tiện khóa 2020
01/03/2021
Thông báo: Lịch thi học kỳ 1,lịch thi tiếng anh bổ trợ, điều chỉnh TKB học kỳ 2 của khóa 2020 năm học 2020-2021
04/03/2021
Học viện thông báo kế hoạch tổ chức quay trở lại học tập tập trung từ ngày thứ Hai, 15/03/2021 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội như sau:
+ Các khóa 2017-2019: tiếp tục học tập học kỳ II, năm học 2020-2021 từ ngày 15/03/2021.
+ Khóa 2020: thi hết học kỳ I, năm học 2020-2021 từ ngày 15/03-04/04/2021. Tiếp tục học tập học kỳ II, năm học 2020-2021 từ ngày 05/04/2021.
+ Kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2020-2021 cho các sinh viên hoãn thi, sinh viên chưa được dự thi do nợ học phí: từ ngày 22/03-04/04/2021.
Thời khóa biểu, lịch thi được cập nhật trên trang Quản lý đào tạo.
– Học viện tiếp nhận các sinh viên quay trở lại lưu trú Ký túc xá từ ngày 12/03/2021 sau khi đã đảm bảo các điều kiện theo quy định.
Chi tiết tại file gửi kèm.
Trân trọng ./.
Tải về: