Thông báo: Lịch thi học kỳ 1,lịch thi tiếng anh bổ trợ, điều chỉnh TKB học kỳ 2 của khóa 2020 năm học 2020-2021

Thông báo: V/v Tổ chức quay trở lại học tập tập trung tại Học viện từ ngày 15/03/2021 – Cơ sở đào tạo Hà Nội
04/03/2021
Thông báo: DSSV khóa 2016 khối ngành kỹ thuật dự kiến xét tốt nghiệp lần 1 – đợt tháng 03/2021 (Cập nhật 8/3/2021)
05/03/2021
Căn cứ thông báo của Học viện về việc quay trở lại trường học tập tại cơ sở đào tạo Hà Nội.
Phòng Giáo vụ thông báo:
– Lịch  thi học kỳ 1 năm học 2020-2021, và lịch thi các lớp tiếng anh bổ trợ (COURSE 0), Thời gian thi: từ 15/03 đến 04/04/2021. Đề nghị các sinh viên tra cứu lịch thi trên hệ thống QLĐT từ tài khoản cá nhân.
– Cập nhật thời khóa biểu học tập học kỳ 2 2020-2021 dành cho sinh viên khóa 2020
– Các thắc mắc về lịch thi, sinh viên liên hệ thầy Nguyễn Trung Hiếu – phòng Giáo vụ Email nthieu1@ptit.edu.vn (phải gửi từ email được Học viện cấp cho SV)
– Các sinh viên hoãn thi, đã hoàn thành việc nộp học phí không có tên trong danh sách thi, lịch thi cá nhân đề nghị liên hệ với Trung tâm khảo thí để được xem xét giải quyết.
Trân trọng!