Thông báo: DSSV được xét chuyển đổi điểm, miễn học miễn thi khóa 2019, 2020 đợt 1 học kỳ 2 2020-2021 (đợt tháng 1/2021)

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016 (Đợt tháng 2/2021)
24/02/2021
Thông báo: Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ tiếng anh TOEIC quốc tế đợt tháng 4/2021
26/02/2021
Phòng Giáo vụ thông báo:
DSSV được xét chuyển đổi điểm, miễn học miễn thi khóa 2019, 2020 đợt 1 học kỳ 2 năm học 2020-2021 (đợt tháng 1/2021) đã được cập nhật, cụ thể các sinh viên download file kèm!
Các trường hợp chuyển đổi điểm của khóa 2019 bổ sung sau khi có kết quả thi học kỳ.
 * Lưu ý: các sinh viên đã được miễn học miễn thi theo danh sách, đã đăng ký môn học tiếng anh được miễn vào học kỳ 2 năm học 2020-2021 sẽ được cập nhật hủy môn tiếng anh trên WEB vào ngày 27/2/2021.

Tải về:

Khóa 2019 MHMT, CĐĐ-T2-2021 (cập nhật 26/2/2021)

Khóa 2020-MHMT T1-2021 (cập nhật 26/2/2021