Thông báo: V/v Tổ chức các lớp học lại cho sinh viên các khóa Cao đẳng, khóa Đại học 2015 và các khóa Đại học trước còn nợ môn

Thông báo: Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh (Đợt 2) cho các lớp sinh viên: Đại học chính quy khóa 2019
18/10/2019
Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy khóa 2014,2015 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 2 – Học kỳ 1, năm học 2019-2020
04/11/2019

– Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020;

– Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện về việc mở các lớp học lại cho sinh viên các khóa Cao đẳng, khóa Đại học 2015 và các khóa Đại học trước còn nợ môn.

Để tạo điều kiện cho sinh viên có thể hoàn thành chương trình đào tạo và tốt nghiệp, phòng Giáo vụ thông báo tổ chức các lớp học lại đối với sinh viên: các khóa Cao đẳng, khóa Đại học 2015 và các khóa Đại học trước còn nợ môn. Cụ thể:

  1. Các môn học dự kiến mở lớp: Các môn học sinh viên hệ Cao đẳng (tất cả các môn), hệ Đại học khóa 2015 và các khóa Đại học khác trở về trước còn nợ (trừ Thực tập tốt nghiệp, các môn thay thế tốt nghiệp).
  2. Nguyên tắc mở lớp: Các lớp môn học được mở trên nguyên tắc:
  • Có sinh viên đăng ký nguyện vọng (ưu tiên mở các lớp: có từ 5 SV trở lên đăng ký, các môn học không mở trong kỳ hè 2019, các môn không có trong kỳ 1 năm học 2019-2020).
  • Các lớp môn học các Khoa đào tạo 1 có bố trí được giảng viên giảng dạy.
  1. Kế hoạch thực hiện:
  • Đăng ký nguyện vọng: Từ 9h00 ngày 01/11 đến 9h00 ngày 05/11/2019, sinh viên đăng ký nguyện vọng online từ tài khoản cá nhân trên hệ thống http://qldt.ptit.edu.vn.

Lưu ý: Nguyện vọng đăng ký chính là các môn học sinh viên sẽ phải học nếu mở lớp. Sinh viên chỉ được điều chỉnh nguyện vọng Rút bớt môn học trong trường hợp lịch học bị trùng (sinh viên làm đơn xin điều chỉnh theo Mẫu, nộp tại Văn phòng một cửa từ 21-22/11/2019 trong giờ hành chính).

  • Thời gian xây dựng kế hoạch, thông báo TKB các lớp mở: từ 06-15/11/2019.
  • Thời gian học: từ 19/11- 22/12/2019 (có thể học trong và ngoài giờ hành chính).
  • Thời gian nộp lệ phí học lại: Từ 19/11-03/12/2019.
  • Thời gian thi dự kiến: Từ 23/12 – 29/12/2019.

Phòng Giáo vụ thông báo tới Ban cán sự các lớp, các sinh viên có liên quan để biết và thực hiện.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo

Phụ lục: Phiếu điều chỉnh đăng ký