Thông báo: V/v Xử lý các sinh viên khóa 2015 đăng ký sai khối kiến thức tốt nghiệp

Thông báo: V/v Tổ chức các học phần lý thuyết – môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh tại cơ sở đào tạo Hà đông
04/11/2019
Thông báo V/v: Lịch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 (Cập nhật 7/11/2019)
07/11/2019

Phòng giáo vụ thông báo:

Danh sách các sinh viên hệ chính quy Đại học khóa 2015 các ngành kỹ thuật đăng ký thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp không đúng theo quy định(danh sách kèm theo).

Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách xác nhận thông tin, làm đơn giải trình và nộp tại bộ phận một cửa (ô số 1) đơn trước ngày thứ 6 (8.11.2019) để được xử lý và chấp nhận kết quả đăng ký (Mẫu đơn chung), các trường hợp không nộp đơn sẽ bị hủy kết quả thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp.

Trân trọng ./.

Tải về: Danh sách sinh viên D15 khối kỹ thuật đăng ký môn học sai quy định