Thông báo Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 2019

Thông báo: Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với các sinh viên hệ CĐ, ĐH, LT chính quy các khóa trước đăng ký làm lại thẻ HK I 2019-2020
14/11/2019
Thông báo V/v: Công bố Thời khóa biểu, Danh sách lớp học lại trong học kỳ 1 năm học 2019-2020
20/11/2019

Phòng Giáo vụ thông báo cấp, phát thẻ sinh viên cho sinh viên thuộc các lớp Đại học chính quy khóa 2019 như sau:

  1. Thời gian:

– Từ thứ Năm ngày 21/11/2019 đối với các lớp ngành ATTT, CNTT, ĐTVT, KT Đ-ĐT.

– Từ thứ Hai ngày 02/12/2019 đối với các lớp ngành QTKD, Kế toán, Marketing, TMĐT, TT ĐPT, CN ĐPT.

  1. Thủ tục thực hiện: Cán bộ lớp sinh viên trực tiếp đến nhận thẻ cho lớp tại Văn phòng một cửa (khi đi mang theo CMTND và thẻ sinh viên tạm thời), tổ chức phát cho sinh viên trong lớp theo danh sách lớp.

Đối với các trường hợp bị nhầm lẫn thông tin hoặc chưa có thẻ (do chưa có ảnh) yêu cầu làm đơn đề nghị chỉnh sửa và nộp bổ sung ảnh thẻ trước ngày 06/12/2019 tại bàn số 1 – Văn phòng một cửa.

Trân trọng thông báo!