Thông báo: Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với các sinh viên hệ CĐ, ĐH, LT chính quy các khóa trước đăng ký làm lại thẻ HK I 2019-2020

Thông báo: Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Hệ Đại học chính quy, niên khóa 2015-2019 khối ngành Kinh tế, và SV các khóa trước.
11/11/2019
Thông báo Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 2019
19/11/2019

Phòng Giáo vụ thông báo cấp, phát thẻ sinh viên cho các trường hợp sinh viên thuộc các lớp Đại học, Cao đẳng, Liên thông chính quy các khóa đã đăng ký làm lại thẻ trong học kỳ I năm học 2019-2020 như sau:

  • Thời gian: từ thứ 5 ngày 14/11/2019
  • Thủ tục thực hiện: Sinh viên mang theo CMTND hoặc CCCD trực tiếp đến nhận thẻ tại Văn phòng một cửa.

Đối với các trường hợp bị nhầm lẫn thông tin yêu cầu làm đơn đề nghị chỉnh sửa và nộp bổ sung ảnh thẻ trước ngày 25/11/2019 tại bàn số 1 – Văn phòng một cửa.

Trân trọng thông báo!