Thông báo V/v: Lịch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 (Cập nhật 7/11/2019)

Thông báo: V/v Xử lý các sinh viên khóa 2015 đăng ký sai khối kiến thức tốt nghiệp
05/11/2019
Thông báo kế hoạch tổ chức thi thi cấp chứng chỉ toeic quốc tế (đợt thi tháng 11/2019)
08/11/2019
Phòng Giáo vụ thông báo:
Ngày 7/11/2019:
Cập nhật lịch thi các học phần thay thế tốt nghiệp khóa 2015 khối ngành kỹ thuật.
—————————————————————————-
– Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020;

Phòng Giáo vụ thông báo và ban hành Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 đối với các lớp môn học – học phần khóa 2016,2017,2018,  cụ thể:
– Thời gian thi từ 07/12/2019 đến 05/01/2020
– Lịch thi: Đề nghị sinh viên truy cập trang Quản lý đào tạo: http://qldt.ptit.edu.vn để xem lịch thi cá nhân.
Mọi thắc mắc về lịch thi liên hệ thầy Hiếu – phòng Giáo vụ (email: nthieu1@ptit.edu.vn) để được giải đáp.

***Đề nghị sinh viên thường xuyên theo dõi lịch được cập nhật trên tài khoản cá nhân (http://qldt.ptit.edu.vn)

Trân trọng ./.