Thông báo: V/v Điều chỉnh thời gian thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2019

Thông báo kế hoạch tổ chức thi thi cấp chứng chỉ toeic quốc tế (đợt thi tháng 11/2019)
08/11/2019
Thông báo: V/v Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tiếng anh tháng 11/2019
08/11/2019

Căn cứ Kế hoạch số 752/KH-KT&ĐBCLGD ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2019 đối với sinh viên đại học hệ chính quy,

Căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2019 (không đủ 40 sinh viên đăng ký dự thi)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điều chỉnh thời gian thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2019 như sau:

  • Điều chỉnh thời gian thi: Tháng 12/2019 (Lịch thi chi tiết Học viện sẽ có thông báo sau)
  • Điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ, phí đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2019  đến hết ngày 29/11/2019.

Địa chỉ nhận đơn đăng ký dự thi:

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Phòng 115 Nhà A1 – Cơ sở Đào tạo Hà Đông

Điện thoại: 0945. 105717 (cô Hằng);    Fax: 024.33829236.

Địa chỉ nhận phí đăng ký dự thi:

Văn phòng Giao dịch Một cửa – Cơ sở Đào tạo Hà Đông

Km10 đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội