Thông báo Về việc: Đăng ký thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh – Đợt 1 năm 2020

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D17 ngành Công nghệ thông tin.
26/05/2020
Thông báo: Kế hoạch thi Học kỳ II, năm học 2019-2020
08/06/2020

Kính gửi:           Các lớp Sinh viên Đại học chính quy

 

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 09/4/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Ban hành “Quy định về tổ chức đào tạo Tiếng Anh đối với hệ cao đẳng, đại học chính quy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Hướng dẫn số 998/HV-GV ngày 12/12/2017 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Hướng dẫn thực hiện quy định về đào tạo Tiếng Anh cho sinh viên hệ đại học chính quy tại Học viện;

Phòng Giáo vụ thông báo Kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy tại Cơ sở đào tạo Phía Bắc như sau:

1- Đối tượng và trình độ thi

  • Đối tượng:

Sinh viên ĐHCQ năm cuối chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định và sinh viên đã tham dự thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh năm 2018, 2019 của Học viện nhưng chưa đạt (tính theo kết quả thi tại kỳ thi sau cùng) có nguyện vọng thi lại các kỹ năng chưa đạt.

  • Trình độ thi:

–  Sinh viên hệ đại học (các lớp đại trà) thi Tiếng Anh trình độ Bậc 3 (B1);

–  Sinh hệ đại học chất lượng cao thi Tiếng Anh trình độ Bậc 4 (B2);

2- Hình thức thi

–  Thi tự luận đối với 3 kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết với tổng thời gian 120 phút.

–  Thi vấn đáp đối với Kỹ năng Nói.

3- Kế hoạch tổ chức thi

  • Đăng ký dự thi: Từ 12h00 ngày 08/06/2020 đến 24h00 ngày 14/06/2020. Cụ thể:

– Sinh viên thi đủ 4 kỹ năng: Đăng ký dự thi online tại hệ thống QLĐT (Mã đăng ký: CHUAN_TA) .

– Sinh viên thi lại các kỹ năng chưa đạt: Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD (Phòng 115A1- Cơ sở đào tạo Hà Đông) (Mẫu đơn kèm theo).

  • Phí dự thi: 200000 đ/sinh viên. Sinh viên nộp phí dự thi từ ngày 01/06/2020 đến ngày 15/06/2020 tại Văn phòng giao dịch Một Cửa (Phòng TCKT).
  • Thời gian thi: Ngày 27 và 28/06/2020.
  • Danh sách dự thi: được thông báo chính thức tại Website của Học viện: http://portal.ptit.edu.vn/ttkt trước thời gian thi 1 tuần.

Lưu ý: Các sinh viên không nộp phí dự thi sẽ không được dự thi hoặc không được công nhận kết quả thi.

Trân trọng!

Tải về: Phụ lục mẫu đơn thi chuẩn đầu ra tiếng anh