Thông báo: Kế hoạch thi Học kỳ II, năm học 2019-2020

Thông báo Về việc: Đăng ký thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh – Đợt 1 năm 2020
01/06/2020
Thông báo: Về kế hoạch thu nợ học phí và học lại từ học kỳ II năm học 2019-2020 trở về trước các lớp Cao đẳng, Liên thông CĐ – ĐHCQ
09/06/2020
Phòng Giáo vụ thông báo:
Thông báo cập nhật Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 (15/06/2020)
  • Cập nhật phòng thi các môn thi trên phòng máy
  • Điều chỉnh lịch thi môn Hệ điều hành Windows và Linux/Unix (INT1487): lịch cũ 20/07 – lịch mới 19/07/2020
  • Điều chỉnh lịch thi môn Nhập môn công nghệ phần mềm (INT1340)lịch cũ 04/08 – lịch mới 04,05,06/08/2020
  • Lịch thi môn Cấu chúc DL&GT được điều chỉnh về ngày 08,09/08/2020
  • Lịch thi môn Tin học cơ sở 2 được điều chỉnh về ngày 03,04/08/2020
  • Lịch thi các môn Tiếng anh ngày 09-10/08 được điều chỉnh về ngày 06-07/08/2020
—————————————–
Thông báo cập nhật Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 (10/06/2020)
  • Cập nhật phòng thi các môn thi trên phòng máy
  • Điều chỉnh lịch thi môn Hệ điều hành Windows và Linux/Unix (INT1487): lịch cũ 20/07 – lịch mới 19/07
  • Điều chỉnh lịch thi môn Nhập môn công nghệ phần mềm (INT1340): lịch cũ 04/08 – lịch mới 04,05,06/08
—————————————–

– Căn cứ Kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020;
– Phòng Giáo vụ Thông báo Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020, cụ thể:1. Đối tượng: Sinh viên các khóa 2016 (các học phần thay thế tốt nghiệp), 2017, 2018, 2019 và các sinh viên các khóa cũ học lại, cải thiện;

2. Thời gian: Từ 04/07 đến 10/08/2020 (Trong đó: từ 04/07 đến 19/07 bố trí học-thi xen kẽ đối với một số sinh viên).

3. Lịch thi chi tiết của cá nhân, sinh viên xem tại hệ thống QLĐT: http://qldt.ptit.edu.vn.

4. Các thắc mắc về lịch thi, sinh viên liên hệ thầy Nguyễn Trung Hiếu – phòng Giáo vụ, tầng 1-A1 (email: nthieu1@ptit.edu.vn, điện thoại: 0243.854.7797)

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên có liên quan được biết và thực hiện.

Trân trọng!