02/06/2015

Thông báo V/v: Phân chuyên ngành đào tạo cho các lớp D12QT, C13CN

Ngày 02/06/2015 Phòng Giáo vụ thông báo: Cập nhật danh sách phân lớp chính thức các lớp chuyên ngành các lớp đại học D12QT, Cao […]
15/05/2015

Kế hoạch triển khai tập huấn, tổ chức đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2015-2016

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 19/05/2015           Thay đổi tên môn học các lớp D12KT và D12VT. Đề nghị các sinh viên download file […]
14/05/2015

Thông báo: V/v Điều chỉnh phòng học

THÔNG BÁO V/v: Thay đổi  phòng học        Căn cứ kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2014-2015. Để đảm […]
11/05/2015

Thông báo V/v: Tổ chức học các học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng khóa 2012 Phòng Giáo vụ thông báo:

Ngày 11/05/2015           Thời khóa biểu các lớp môn học thay thế khối kiến thức tốt nghiệp cho hệ cao đẳng khóa 2012 và danh […]
08/04/2015

Thông báo V/v: Tổ chức học trong học kỳ phụ năm học 2014-2015 (Học kỳ hè)

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức học trong học kỳ phụ năm học 2014-2015 (Học kỳ hè) Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT […]
20/03/2015

Thông báo V/v: Điều chỉnh phòng học các lớp có kíp học ngày 21-22/03/2015 tại nhà A3

THÔNG BÁO V/v: Điều chỉnh phòng học các lớp có kíp học ngày 21-22/03/2015 tại nhà A3 Căn cứ Kế hoạch thi tốt nghiệp đối […]
17/03/2015

Thông báo: V/v Tổ chức kỳ thi lập trình theo chuẩn ACM/ICPC – năm 2015

THÔNG BÁO V/v: TỔ CHỨC KỲ THI LẬP TRÌNH THEO CHUẨN ACM/ICPC – NĂM 2015  HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Kính gửi: […]
04/03/2015

Thông báo: Kế hoạch thu học phí kỳ II năm học 2014-2015

THÔNG BÁO Về Kế hoạch thu học phí kỳ II năm học 2014-2015           Căn cứ kế hoạch học tập kỳ II năm học 2014-2015 […]
10/02/2015

Thông báo: V/v Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo tiếng Anh đối với hệ cao đẳng, đại học chính quy tại Học Viện (Quy định được sửa đổi)

Học viện thông báo:          Ngày 02 /02 /2015 Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số: 37 /QĐ-HV Quy định về tổ chức […]
15/01/2015

Thông báo: Kế hoạch thi khảo sát tiếng anh khóa 2014

Học viện thông báo: Kế hoạch kiểm tra Tiếng Anh đối với Khóa 2014 năm học 2014-2015 cụ thể sinh viên download file kèm Sinh […]