08/03/2019

Thông báo: V/v Phát thẻ sinh viên đối với các sinh viên hệ Đại học chính quy các khóa trước đăng ký làm lại thẻ HK II 2018-2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Cấp, phát thẻ sinh viên cho các trường hợp sinh viên thuộc các lớp Đại học  chính quy các khóa […]
08/03/2019

V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 3/2019 (lần 1)

Kính gửi:   Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2014 các ngành Kỹ thuật                     (các ngành KT ĐTVT, CNTT, ATTT, CN KT Đ-ĐT, CN […]
01/03/2019

Thông báo: Danh sách sinh viên D14 khối kỹ thuật thiếu hồ sơ thẩm định tốt nghiệp

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên D14 khối kỹ thuật hiện còn thiếu hồ sơ thẩm định tốt nghiệp: Bản sao giấy […]
27/02/2019

Thông báo: Danh sách sinh viên D14 khối kỹ thuật đủ điều kiện xét tốt nghiệp lần 1 (T2.2019)

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ kết quả học tập của sinh viên sau khi cập nhật kết quả học phần tốt nghiệp, chuyển […]
21/02/2019

Thông báo V/v: Trả chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên ĐHCQ khóa 2018 và các sinh viên khóa trước học trả nợ

Kính gửi:  Các lớp sinh viên ĐH, CĐ chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông   Căn cứ các Quyết định số 243/QĐ–GDQP-AN ngày […]
21/02/2019

Thông báo: DSSV khóa 2014 được công nhận chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 5, DSSV chuyển đổi điểm (tháng 02/2019)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2014 được công nhận chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 5, tháng 2/2019, Danh sách […]
25/01/2019

Thông báo: Danh sách sinh viên được miễn học/miễn thi các học phần tiếng anh (Đợt tháng 1/2019)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên được miễn học/miễn thi các học phần tiếng anh (Đợt tháng 1/2019) của khóa 2017, khóa […]
17/01/2019

Thời khóa biểu học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019; Căn cứ bản phân công giảng dạy của các Khoa/Bộ môn; Căn cứ kết quả đăng […]
15/01/2019

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên có bằng tốt nghiệp đợt tháng 12/2018

Học viện thông báo: Danh sách sinh viên có bằng tốt nghiệp đợt tháng 12/2018, cụ thể sinh viên download file kèm. Tran trọng ./. […]
08/01/2019

Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 cho sinh viên hệ chính quy các khóa đủ điều kiện tốt nghiệp

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Học viện; Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp […]