06/12/2021

Lịch thi điều chỉnh kỳ thi phụ học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2020-2021

Căn cứ kế hoạch thi kỳ thi phụ học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021. Căn cứ thông báo của […]
06/12/2021

Thông báo: V/v Ban hành Lịch thi khóa 2021 & Lịch thi các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ I năm học 2021-2022

Kính gửi:  Các lớp Sinh viên Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2021 – 2022. Căn cứ kết luận của […]
03/12/2021

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 11/2021.

Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện ngày 01/12/2021 về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 11/2021 đối với […]
01/12/2021

Thông báo Về việc: xử lý các sinh viên nợ học phí, học lại học kỳ I năm học 2021-2022

Kính gửi :    – Lãnh đạo các khoa đào tạo 1, Viện kinh tế Bưu điện                        – Cố Vấn học tập các lớp                     […]
01/12/2021

Kế hoạch tổ chức thực tập và thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp ĐHCQ khóa 2018 – 2022 các ngành: Kế toán, QTKD, TMĐT, Marketing và Truyền thông Đa phương tiện

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 (Quyết định số 495/QĐ-HV ngày 15/06/2021) của Học viện, căn cứ chương trình đào tạo của […]
26/11/2021

Thông báo: Kế hoạch thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 2 năm 2021 – hệ đại học chính quy

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 09/04/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Ban hành “Quy định […]
22/11/2021

Thông báo: V/v Thu học lại học kỳ phụ kỳ I năm học 2021-2022

Căn cứ quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/6/2018 về việc ban hành quy định […]
19/11/2021

Thông báo: V/v Ban hành lịch thi học kỳ I năm học 2021-2022 cho các khóa 2017, 2018, 2019, 2020

Kính gửi:      – Các Khoa đào tạo 1/ Các Bộ môn                         – Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo CLGD                         – Văn phòng […]
18/11/2021

Thông báo: DS sinh viên CLC khóa 2020, 2021 xét MHMT Tiếng anh (Đợt tháng 11/2021)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên CLC khóa 2020, 2021 xét miễn học/miễn thi (MHMT) Tiếng anh (Đợt tháng 11/2021) Cụ thể […]
12/11/2021

Thông báo: Về việc Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2021 – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Căn cứ kế hoạch của Học viện về việc Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2021 – Cơ sở đào tạo Hà Nội theo hình […]