17/02/2021

Thông báo V/v: Kế hoạch giảng dạy – học tập trực tuyến từ ngày 22/02/2021 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; Để đảm bảo thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Học viện, […]
30/01/2021

Thông báo V/v: Tổ chức giảng dạy – học tập trong tuần 05, từ ngày 01-05/02/2021

Kính gửi:      – Khoa: Cơ bản 1, CNTT 1, Đa phương tiện, QTKD 1                      – Phòng Giáo vụ                      – Trung tâm TN-TH […]
29/01/2021

Thông báo: V/v Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 (thông báo số 1/2021)

Thực hiện công văn số 37/VP-TKTH này 28/1/2021 của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc rà soát các trường hợp đi […]
28/01/2021

Thông báo V/v Điều chỉnh đăng kí môn học Kế toán quản trị (FIA1332) nhóm 02 – Học kỳ 2, năm học 2020-2021

Kính gửi: Sinh viên các lớp khóa 2018 ngành Quản trị kinh doanh   Căn cứ Kế hoạch Giảng dạy – học tập học kỳ […]
21/01/2021

Thông báo: Kế hoạch thi các lớp khoá 2020, học kỳ 1, năm học 2020-2021

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ kế hoạch giảng dạy các lớp khoá 2020, học kỳ 1, năm học 2020-2021, phòng Giáo vụ thông […]
21/01/2021

Thông báo: V/v Triển khai thứ nghiệm ứng dụng PTIT S-Link hỗ trợ công tác quản lý đào tạo tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thực hiện kế hoạch, phương án chuyển đổi số Học viện đến năm 2025. Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ công tác quản lý đào […]
19/01/2021

Thông báo: V/v Thời gian đăng ký học ghép, điều chỉnh đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Kính gửi:        Các lớp sinh viên Đại học chính quy – cơ sở đào tạo Hà Nội   Thực hiện kế hoạch đăng ký […]
08/01/2021

Thông báo: Về việc Tổ chức đào tạo lớp tiếng Anh bổ trợ (Course 0) của Khóa 2020

Căn cứ Quy định tổ chức đào tạo và kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ đại học hệ chính quy của Học […]
05/01/2021

Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi, xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 1 – Học kỳ 2, năm học 2020-2021 (đợt tháng 1/2021)

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015, Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015 và Quyết định số 734/QĐ-HV ngày 05/10/2020 của Giám đốc […]
05/01/2021

Thông báo: Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên chính quy khóa 2020

Phòng Giáo vụ thông báo cấp, phát thẻ sinh viên cho sinh viên thuộc các lớp Đại học chính quy khóa 2020 như sau: – […]