21/07/2023

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định Đợt 1 – Học kỳ 1, năm học 2023-2024 (đợt tháng 8/2023)

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015, Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015, Quyết định số 734/QĐ-HV ngày  05/10/2020, Quyết định số 980/QĐ-HV […]
17/07/2023

Thông báo: Điều chỉnh phòng thi trong kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023

Căn cứ kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các phòng học tại nhà A2 của Học viện. Phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh phòng […]
17/07/2023

Thông báo: Chi trả học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023

– Căn cứ thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính […]
14/07/2023

Thông báo Về việc: Thu học lại kỳ phụ năm học 2022-2023

Căn cứ quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/6/2018 về việc ban hành quy định […]
12/07/2023

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 07/2023.

Kính gửi: Sinh viên hệ Đại học chính quy từ Khóa 2014 đến 2018 Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của […]
11/07/2023

Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2022-2023

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học chính quy   – Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023 và kế hoạch kinh […]
22/06/2023

Thông báo V/v: V/v: Cập nhật danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2023 (sau khi cập nhật điểm lớp riêng học kỳ 2, 2022-2023)

Phòng Giáo vụ thông báo cập nhật danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2023 (sau khi cập nhật điểm […]
19/06/2023

Thông báo V/v: Điều chỉnh thời gian đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2023-2024

Kính gửi: – Các Khoa đào tạo 1,                   – Viện Kinh tế Bưu điện;                   – Phòng CT&CTSV;                   – Các lớp sinh viên […]
09/06/2023

Thông báo V/v: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2023

– Căn cứ Quy chế đào tạo hệ Đại học, Cao đẳng chính quy của Học viện. – Căn cứ Kết quả học tập của […]
05/06/2023

Thông báo: Kết quả đăng ký xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh, đợt 2 học kỳ II 2022-2023 (tháng 5/2023)

Căn cứ các quy định của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông liên quan đến việc xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra […]