17/01/2019

Thời khóa biểu học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019; Căn cứ bản phân công giảng dạy của các Khoa/Bộ môn; Căn cứ kết quả đăng […]
15/01/2019

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên có bằng tốt nghiệp đợt tháng 12/2018

Học viện thông báo: Danh sách sinh viên có bằng tốt nghiệp đợt tháng 12/2018, cụ thể sinh viên download file kèm. Tran trọng ./. […]
08/01/2019

Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 cho sinh viên hệ chính quy các khóa đủ điều kiện tốt nghiệp

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Học viện; Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp […]
08/01/2019

Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ 2, năm học 2018-2019

Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp lại, đổi […]
07/01/2019

Thông báo: V/v Phân lớp tiếng Anh đầu vào khóa 2018

Học viện thông báo: Căn cứ kết quả thi phân loại đầu vào tiếng Anh khóa 2018 và kết luận của Lãnh đạo Học viện […]
05/01/2019

Thông báo V/v: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2019 của Sinh viên tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Kính gửi:   – Các Khoa đào tạo 1 – Viện Kinh tế bưu điện – Các Trung tâm: Thí nghiệm – Thực hành, Dịch […]
04/01/2019

Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2017-2018

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp đại học, cao đẳng chính quy Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 và căn cứ Thông […]
04/01/2019

Thông báo: V/v Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chính quy chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học khóa 2015 các ngành kinh tế (các lớp D15QTDN, TMĐT, KT, IMR, PMR)

Thực hiện quy định trong công tác quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học […]
04/01/2019

Thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2014 được công nhận, chuyển đổi điểm tiếng anh đợt tháng 12/2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2014 được công nhận, chuyển đổi điểm tiếng anh đợt tháng 12/2018, cụ thể sinh […]
26/12/2018

Thông báo: Danh sách sinh viên dự kiến xét chuẩn đầu ra tiếng anh có chứng chỉ – phiếu điểm tiếng anh quốc tế (Đợt 4 2018)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên dự kiến xét chuẩn đầu ra tiếng anh có chứng chỉ – phiếu điểm tiếng anh […]