26/12/2014

Kế hoạch triển khai tập huấn và tổ chức đăng ký môn học của Học kỳ 2 (năm học 2014-2015)

Ngày 22/12/2014: Phòng Giáo vụ Thông báo: + Điều chỉnh các môn học của các lớp sinh viên cao đẳng khóa 2014 (phụ lục 2 […]
23/12/2014

Thông báo V/v: Lịch học bù trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2015 đối với các lớp khóa 2014

THÔNG BÁO V/v: Lịch học bù trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2015 đối với các lớp khóa 2014           […]
02/12/2014

Thông báo V/v: Khảo sát trình độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên khóa 2014

Phòng Giáo vụ thông báo: V/v: Khảo sát trình độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên khóa 2014 Kính gửi:          Sinh viên các lớp […]
25/11/2014

Thông báo: V/v Điều chỉnh phòng học

THÔNG BÁO V/v: Thay đổi  phòng học   Kính gửi:    Các lớp sinh viên khóa 2014           Căn cứ kế hoạch thi lần 1 học […]
19/11/2014

Thông báo V/v: Triệu tập Ban cán sự các lớp khóa 2011, 2012 và 2013

THÔNG BÁO Về việc: Triệu tập Ban cán sự các lớp khóa 2011, 2012 và 2013 để phổ biến và triển khai các kế hoạch, […]
18/11/2014

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo hệ liên thông CĐ-ĐH khóa 2013

THÔNG BÁO V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo                                     Kính gửi:  Sinh viên các lớp L13CN Căn cứ chương trình đào tạo và […]
11/11/2014

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp ngành ĐH CNTT khóa 2012 (D12CN)

THÔNG BÁO V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo                                     Kính gửi:  Sinh viên các lớp D12CN Căn cứ chương trình đào tạo và […]
04/11/2014

THÔNG BÁO V/v: Trả chứng chỉ Giáo dục quốc phòng đợt tháng 10/2014

THÔNG BÁO V/v: Trả chứng chỉ Giáo dục quốc phòng              Kính gửi:  Các lớp sinh viên ĐH, CĐ chính quy cơ sở đào tạo […]
30/10/2014

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo D11DT

THÔNG BÁO V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo                                     Kính gửi:  Sinh viên các lớp D11DT1,2,3 Căn cứ chương trình đào tạo và […]
27/10/2014

Thông báo: Thay đổi phòng học

THÔNG BÁO                                                  V/v: Thay đổi  phòng học    Căn cứ kế hoạch thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2014; thời gian ngày […]