07/09/2016

Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên năm học 2016-2017

THÔNG BÁO Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên năm học 2016-2017 Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên […]
06/09/2016

Thông báo V/v: Đăng ký học lại, học hai văn bằng, cải thiện điểm trong học kỳ I năm học 2016-2017 ghép với khóa 2016

THÔNG BÁO V/v: Đăng ký học lại, học hai văn bằng, cải thiện điểm  trong  học kỳ I năm học 2016-2017 ghép với khóa 2016 […]
30/08/2016

Thông báo: V/v Nhắc nợ học phí và kế hoạch thu bổ sung học phí học kỳ phụ năm học 2015-2016

THÔNG BÁO Về việc nhắc nợ học phí và kế hoạch thu bổ sung học phí học kỳ phụ năm học 2015-2016   Căn cứ […]
19/08/2016

Thông báo: Nghỉ học

Phòng Giáo vụ vụ thông báo:        Do ảnh hưởng của bão số 3 nên các buổi học kíp 4-5-6 ngày 19/8/2016 sẽ nghỉ học. […]
08/08/2016

Thông báo V/v: Điều chỉnh đăng ký, đăng ký học lại, học hai văn bằng, cải thiện điểm trong học kỳ I năm học 2016-2017

THÔNG BÁO V/v: Điều chỉnh đăng ký, đăng ký học lại, học hai văn bằng, cải thiện điểm  trong  học kỳ I năm học 2016-2017 […]
24/07/2016

Thông báo: V/v Lịch giảng – Danh sách sinh viên học kỳ phụ năm học 2015-2016

Thông báo: V/v Lịch giảng – Danh sách sinh viên học kỳ phụ năm học 2015-2016 Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 12/07/2016 Công bố […]
27/06/2016

Thông báo V/v: Đăng ký học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Học kỳ hè)

Phòng Giáo vụ thông báo:           Công bố danh sách sinh viên đã đăng ký môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh học […]
01/06/2016

Thông báo: Kế hoạch nghỉ hè, kỳ thi phụ học kỳ 2 năm học 2015-2016 và Lịch học học kỳ 1 năm học 2016-2017

THÔNG BÁO Kế hoạch nghỉ hè, kỳ thi phụ học kỳ 2 năm học 2015-2016 và Lịch học học kỳ 1 năm học 2016-2017  Kính […]
26/05/2016

Thông báo: V/v Về việc nhắc nợ học phí và kế hoạch thu bổ sung tính đến hết học kỳ II năm học 2015-2016

THÔNG BÁO Về việc nhắc nợ  học phí và kế hoạch thu bổ sung tính đến hết học kỳ II năm học 2015-2016 các lớp […]
13/05/2016

Thông báo: V/v Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Liên thông CĐ–ĐH khóa 2014 ngành KT, QTKD (lớp L14KT, L14QT) và hệ ĐH Văn bằng 2 khóa 2012 Cơ sở đào tạo Hà Nội

Phòng Giáo vụ thông báo:           Điều kiện, kế hoạch và hình thức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với các lớp hệ […]